Kutsu SEKESin ja Business Jyväskylän järjestämään ennakointi- ja tulevaisuuspäivään 30.3. klo 10-16

Ennakointi- ja muutoskyvykkyys on yhä tärkempää. Kehitysyhtiön tulee antaa yrityksille eväitä liiketoiminnan ennakointiin, kuntaomistajalle näkemystä muutossuunnista ja muokata omaa toimintaansa tulevaisuustuntoisesti.

Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja päivän aikana:

 • lisäämme yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista
 • opimme ennakoimaan tulevaa suhteessa kulloiseenkin kehitettävään teemaan
 • saamme käytännön kokemusta tulevaisuustietoisen yhteissuunnitelun työtavasta ja menetelmistä
 • opimme lisäämään ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä
 • tuotamme johtopäätökset ja suositukset suhteessa muutosilmiöihin, villeihin kortteihin ja heikkoihin signaaleihin. Näitä myös yksittäinen kehitysyhtiö voi käyttää omaan tulevaisuuspohdintaansa.

Fasilitoijana kokenut Jari Koskinen sid-group.org & futuresplatfom.com

Paikka: Verso-hotelli, Kauppakatu 35, Jyväskylä tässä.

Ilmoittautumiset  tästä

Hinta 45 eur/henkilö, laskutetaan jälkikäteen. Kahvi 9.30, omakustannelounas.

Tervetuloa!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES Kesäpäivät 26.-27.8. Kinno Kouvola

Tulevaisuus- ja ennakointiteemalla

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kehitysyhtiöiden hallitusten työpaja tulevaisuus- ja ennakointiteemalla 18.5. Helsinki

SEKES järjestää 18.5. Finlandia-talolla työpajan ja työillallisen kehitysyhtiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille ennakointi- ja tulevaisuusteemalla. Kannattaa ottaa kalenteriin, ainutlaatuinen tilaisuus oppimiseen kehitysyhtiötoimintaa tuntevan vertaisryhmän kanssa.

Pajassa kehitysyhtiötoimintaan liittyen:

 • lisäämme yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista
 • opimme ennakoimaan tulevaa suhteessa kulloiseenkin kehitettävään teemaan
 • saamme käytännön kokemusta tulevaisuustietoisen yhteissuunnitelun työtavasta ja menetelmistä
 • opimme lisäämään ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä
 • tuotamme johtopäätökset ja suositukset suhteessa muutosilmiöihin, villeihin kortteihin ja heikkoihin signaaleihin.

Fasilitoijana kokenut Jari Koskinen ja käytämme FuturesPlatform-alustaa  sid-group.org  & futuresplatfom.com

Paja ennen Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaaria tässä. KUJOssa myös yhteistaamu Suomen Yrittäjät – SEKES – SUK 19.5. klo 9 – 11.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Laukaan kehitysyhtiö SEKESiin
Laukaan kehitysyhtiö Oy liittyi SEKES-verkostoon, yhtiön toimitusjohtajana on Seppo Niskanen.
Laukaan kehitysyhtiö rakentaa kunnan ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, tukee ja käynnistää yritystoimintaa kehittäviä hankkeita ja auttaa sopivien tontti- ja toimitilojen etsimisessä.

Laukaan kehitysyhtiö on Laukaan kunnan tytäryhtiö. Kehitysyhtiön tehtävänä on edistää uusia työpaikkoja luovien yritysten hakeutumista Laukaaseen ja tukea yritysten kehittymistä ja kasvua.

Kehitysyhtiö toteuttaa Laukaan kunnan elinkeinopolitiikkaa Laukaan elinkeinostrategian  ja kuntastrategian mukaisesti. Laukaan kunta ostaa Laukaan kehitysyhtiöltä palveluja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi vuosittain kunnan talousarviossa määritellyllä summalla. Yhtiön ulkopuolinen rahoitus perustuu osaomistuksen tuottoihin, osallistumismaksuihin, hankerahoitukseen ja asiantuntijapalveluiden myyntiin. Osaomistajuusmalleissa yhtiö toteuttaa exit-strategiaa.

SEKES toivottaa tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Outokummun Seudun Teollisuuskylä SEKESiin

Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy liittyi SEKES-verkoston jäseneksi vuoden alussa, yhtiön toimitusjohtajana on Juuso Hieta.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy on toiminut yli 40 vuotta yritystoiminnan organisaattorina, rakentanut lähes 70 000 m² toimitilaa ja kiinteät suhteet elinkeinoelämän kehittäjiin ja rahoittajiin.

Outokumpu – Pohjois-Karjalan maakunnan yrittäjyyskunta  vuosina 2009 ja 2013 – on 6800 asukkaan kaupunki, jossa on noin 1000 teollista työpaikkaa. Teollisten työpaikkojen suhteellisen suuri osuus kaikista Outokummun työpaikoista tekee Outokummusta yhden Suomen teollistuneimmista kunnista. Yritysystävällisellä seudulla on kymmeniä AAA -luottoluokituksen menestysyrityksiä ja hyvää keskinäistä sparrausta, jossa yritykset ruokkivat toinen toisiaan luontevalla yhteistyöllä.

www.outokummunteollisuuskyla.fi

SEKES-verkosto toivottaa tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

DYNAMO Närpes SEKESiin

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy sijaitsee Närpiön ydinkeskustassa, Närpiön Yrityskeskuksessa – jota närpiöläiset usein kutsuvat ”Dynamo-taloksi”.

Yrityskeskuksessa toimii useita yrityksiä ja hankkeita.Kiinteistöstä voi vuokrata tiloja erilaista toimintaa varten – sekä lyhyeksi että pitkäksi aikaa.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy aloitti toimintansa vuonna 1992. Osakkeenomistajina ovat Närpiön kaupunki (47 %) sekä pankit, vakuutusyhtiö ja Närpes Företagare rf -yrittäjäyhdistys (yhteensä 53 %).

Dynamossa työskentelee vakinaisen henkilökunnan lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisissa hankkeissa.Osalla hankehenkilöstöä on toimistotilat Pietarsaaressa.

Pääasiallisena tehtävänämme on yhteistyössä muiden kanssa luoda edellytyksiä paikallisen/alueellisen elinkeinoelämän kehittymiselle.Tavoitteenamme on, että tulevat yrittäjät, jo toiminnassa olevat yritykset sekä Närpiön elinkeinoelämä voivat saada meiltä apua kaikkeen aina yrityksen perustamisesta sen johtamiseen ja kehittämiseen.

Dynamon toiminnassa pyritään tehokkaaseen työskentelyynja resurssien yhteensovittamiseen paikallisen/alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseksi.Vapaamuotoisen ja joustavan työtapamme ansiosta olemme jo alusta lähtien pyrkineet pitämään ”asiakkaidemme” yhteydenottokynnyksen mahdollisimman matalana kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrittäjät tarvitsevat toiminnalleen hyvin toimivia yhteyksiä ja verkostoja.Dynamo on vuosien mittaan luonut juuri tällaisia hyviä verkostoja ja yhteyksiä, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja paikallista elinkeinoelämää.Ehkä tarvitset jonkun, joka voi toteuttaa hyvän idean tai päinvastoin?Vakiintunut ja kansainvälinen yhteysverkostomme on asiakkaidemme käytettävissä – hyödynnä sitä!

https://www.dynamohouse.fi/

SEKES-verkosto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Business Kangasala ja Kontionloikka SEKESiin

Business Kangasala Oy ja Kontionloikka Oy Kontiolahti ovat liittyneet SEKESiin.  Hallitus hyväksyi uudet jäsenet viime viikolla ja SEKESin jäsenmäärä on nyt 51 + 4.

Business Kangasala Oy on perustettu 2018. Yhtiön tehtävänä on kehittää Kangasalan kaupungin elinkeino- ja matkailutoimintaa, toimitusjohtajana on Päivi Kuusivaara. Business Kangasala Oy vastaa myös kaupungin ja Kangasalan Yrittäjät ry:n ja Kuhmalahden Yrittäjät ry:n yhteistyöstä ja sekä tekee seutuyhteistyötä Business Tampereen kanssa https://www.businesskangasala.fi/

Kontionloikka Oy on vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut kehitysyhtiö Kontiolahdessa, jonka toimialaan kuuluvat yritysten kasvun edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittämis- ja yrityspalvelujen tuottaminen sekä matkailun kehittäminen, toimitusjohtajana Annu Ahonen. Kontionloikka on mukana kaiken kokoisten ja ikäisten yritysten arjessa. https://www.kontiolahti.fi/palvelut-yrittajille

SEKES-verkosto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Blogi OV-foorumi: Kehitysyhtiöt yrittäjän tukena omistajanvaihdoksissa

OV-foorumi.fi    2.12.2019

Kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ovat vapaaehtoisesti perustettuja organisaatioita, joiden toiminta pohjautuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Ne ovat kehittämisen kehtoja, jotka palvelevat moninaisesti alueen elinvoimaa.

Pohjimmiltaan kehitysyhtiö kohtauttaa alueen toimijoita yhteisessä kehitystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa seudun elinvoiman vahvistamiseksi kolmessa perustehtävissään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Kehitysyhtiöissä on havaittu yritysten omistajanvaihdoksissa ja niiden edistämisessä suuri potentiaali kasvulle. Useiden yritysten on todettu ottavan kasvu- ja työllistämisloikan omistajanvaihdoksen jälkeen. Uudet omistajat tuovat kannattavaankin yritykseen uusia ideoita ja toimintatapoja, joten omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa. Jo toimiva, vakiintunut yritys on myös helpompi alusta luoda kannattavaa kasvua ja työpaikkoja kuin alkava yritys.

Omistajanvaihdosten edistämisessä kehitysyhtiöillä on selkeä rooli, se tuntee alueen yritykset ja yrittäjät mikä auttaa omistajanvaihdostarpeiden tunnistamisessa ja niiden ennakoinnissa. Kehitysyhtiön yritysneuvoja voi nostaa asian yrittäjän kanssa esille, olla keskustelukumppanina ja sparraajana ja siten valmistaa pohjaa isolle päätökselle. Kehitysyhtiö voi verkostojensa avulla tuoda yrittäjän käyttöön eri asiantuntijoita yrityksen myyntikuntoon rakentamisesta aina arvonmäärittelyyn.

Kaikissa tapauksissa on eduksi, että ov-kysymys tuodaan ajoissa esiin, jotta yrittäjä voi varata riittävästi aikaa henkiselle valmistautumiselle, yrityksen myyntikunnon rakentamiselle, jatkajan etsimiselle ja luopumistilanteeseen valmistautumiselle.  Aikajänne tarpeen tunnistamisesta itse ov-tilanteeseen on yleensä useita vuosia ja kehitysyhtiö on yrittäjän tukena koko prosessin ajan.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto Cursorille

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy on saanut tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Palkinto myönnettiin yhteisösarjassa, ja jaettiin Presidentinlinnassa 29.11. pidetyssä tilaisuudessa. Cursorin lisäksi palkittiin Keitele Forest Oy vuoden kasvuyrityksenä ja Smartly.io Solutions vuoden tulokkaana.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja yhteisölle. Cursor on onnistuneesti tehnyt tärkeää jälkihoitoa yritysten pitämisessä alueellaan ja edistänyt merkittävien jatkoinvestointien saamisessa Suomeen. Tärkeä taustatekijä on ollut Kotka-Haminan seudun päättäjien antama mandaatti kehittämisyhtiölleen.

– Kyseessä on erittäin merkittävä osoitus siitä, että Kotkan-Haminan seudulla on tehty erinomaista työtä seudun kehittämiseksi, ja siitä että voimme haasteista huolimatta suhtautua tulevaisuuteen entistä valoisammin – teollisuutta kohdanneen rakennemuutoksen aiheuttamat haasteet on voitettu, arvioi Cursorin toimitusjohtaja David Lindström.

Presidentinlinnan tilaisuudessa palkintoa Cursorista olivat vastaanottamassa toimitusjohtaja David Lindströmin lisäksi myyntijohtaja Ilkka Hasanen ja myyntipäällikkö Harri Eela. Tilaisuuden jälkeen pidettävälle lounaalle Ritarihuoneella osallistui laajemmin yhtiön johtoa, mm. Cursorin hallituksen jäseniä.

–  Lämpimät kiitokset Cursorin henkilökunnalle ja seudun kaikille muille toimijoille, joita ilman tämä huomionosoitus ja kehitys ei olisi ollut mahdollista. Tämä palkinto velvoittaa meitä entistäkin enemmän vastaamaan meihin suunnattuihin odotuksiin ja tulevaisuudessakin ohjaamaan tarvittavat resurssit elinkeinoelämän kehittämiseksi, Lindström jatkaa.Palkinnon myöntää tasavallan presidentti vuosittain Team Finland -johtoryhmän esityksestä.

– Cursor on myös tehnyt erinomaista yhteistyötä alueensa rajojen ulkopuolella muiden aluetoimijoiden sekä kansallisen toimijan Invest in Finlandin kanssa.  Cursor on viime vuosina osallistunut aktiivisesti Team Finlandin invest in -painotteisiin kasvuohjelmiin, sanoo palkintoraadin sihteeri, johtaja Kari Komulainen Business Finlandilta.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on perustettu vuonna 1967 Suomalaisen Työn Liiton aloitteesta. Vuoteen 1999 asti sitä jaettiin Tasavallan presidentin vientipalkintona.

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja David Lindström, p. 040 190 2501, [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin ajankohtaisseminaarin esitykset

Kiitos seminaarin osallistujille ja esitelmän pitäjille, saatiin mukavan vuorovaikutteinen päivä.

 • Hallituksen toimet innovaatiopolitiikassa tässä, Mika Pikkarainen, TEM
 • Ajankohtaista SEKES tässä  Jaakko Helenius
 • Alueen julkisten toimijoiden yhteinen CRM tässä Maria Jokinen, Forssan Yrityskehitys
 • Järjestelmätoimittajan näkemys yhteinen CRM tässä , Jouni Hakosalo, Tuomas Hautala, Hakosalo Oy
 • Ennakointi- ja muutoskyvykkyys menestystekijänä, Jari Koskinen, Futures Platforms  (tämä oli vain osallistujille, jos kiinnostusta olkaa yhteydessä)
 • Kehitysyhtiöiden rooli kuntien elinvoiman johtamisessa tässä Jarkko Huovinen Kuntaliitto / Markku Pyykkölä FCG

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada