Kuntamarkkinoinnin SM-kisan parhaat valittu: Iisalmi, Kymsote, Pohjois-Karjala, Lappi ja Vaasa jatkoon

Markkinointi on hyödyksi laajasti kunnan toiminnoissa

Kuntamarkkinoinnin monipuolisuus ja tuloksellisuus näkyvät niin elinvoiman kuin myös hyvinvoinnin alueilla. Yhteistyö ja asukkaiden osallistuminen ovat hyvin toimivan markkinoinnin takana. Tämä näkyy Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun parhaimmistossa, joka nyt on valittu kisaan ilmoitetuista 49 ehdotuksesta.

SM-kisan monipuolisuutta kuvaavat kansainvälinen matkailumarkkinointi ja väkivallan vastainen kampanjointi tai lääkärien rekrytointi ja kirjastopalvelut. Vaikuttajamarkkinointi lisääntyy muun muassa kuntaan muuttavien bloggarien avulla. Hyvää perustyötä tehdään brändien, verkkosivustojen ja palvelukampanjoiden parissa.

Kunnat hankkivat nykyään entistä enemmän kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua, vaikka myös omaa osaamista on vahvistettu. Mitattavuus ja raportointi on parantunut aikaisempiin vuosiin nähden ja markkinoinnin tekniikkaa on hyödynnetty paremmin.

Kilpailun tuomaristo arvioi töitä erityisesti niiden tuloksellisuuden perusteella suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin. Markkinoinnin pitkäjänteisyys ja liittyminen kunnan strategiaan on tärkeätä, mutta myös käytännön toteutus ja kohderyhmien oikea valinta.

Kisaan esitetyissä töissä oli monia hyviä oivalluksia, kunnan ja alueen vahvuuksiin liittyviä nostoja, kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumiseen perustuvaa toimintaa. Kaikki osanottajat saavat arviot töistään tunnustuksena ja jatkotyön kehittämiseksi.

Kolme palkintosijaa ratkaistaan viiden finalistin joukosta, lisäksi jaetaan yksi tai useampia kunniamainintoja. Loppusuoralle valikoituivat Iisalmen kaupungin, Kymsoten, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, House of Lapland Oy:n sekä Vaasan seudun työt. Varsin erilaisissa töissä oli pohjana huolellista brändityötä ja tuloksena elinvoiman ja kehityksen voimistumista.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 15. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailun tarkoituksena on vahvistaa kuntien, seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Kilpailun palkinnot jaetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä Helsingissä 9. syyskuuta.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun finalistit 2020 aakkosjärjestyksessä:

Emme odota ihmeitä. Teemme niitä. Iisalmen kaupunki

Kymsoten prototyypit Kymsote

Pohjois-Karjalan asukasmarkkinointi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Sound of Lapland House of Lapland Oy

Vaasa.fi – seudullinen verkkopalvelu Vaasan kaupunki, VASEK, Visit Vaasa, Merenkurkun maailmanperintö ry

Tuomariston kokoonpano:

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Toiminnanjohtaja Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry

Tutkimusjohtaja Teemu Moilanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Asiantuntija Ida Müller, Työ- ja elinkeinoministeriö

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, Suomen Kuntaliitto

 

Lisätietoja:

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, Suomen Kuntaliitto, tuomariston puheenjohtaja, 050 66 743

Markkinointipäällikkö Eija Rautiainen, Suomen Kuntaliitto, 045 316 1600 (Lomalla 25.5.-30.5.)

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin ajankohtaiswebinaarin 24.4. – esitysmateriaali

Ohjelma

Tulevaisuuden kehitysyhtiöt rajanylittäjinä, Henrika Ruokonen MDI

Linkki koko tutkimusartikkeliin tässä

Kuntien elinvoimatoiminta kehitysyhtiön työnä  Olli Tiainen, Savogrow

Team Finland – alueryhmien toiminta,    Jukka Kohonen, TF-kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

Etätyössä huomioitavaa ja ajankohtaista työmarkkinoilta, Kaisa Kärkkäinen, PALTA

Kooste materiaalista  TÄSSÄ

Kiitos osallistujille ja esiintyjille!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kemijärven Kehitys SEKES-verkostoon

Kemijärven Kehitys Oy liittyi SEKES-verkoston jäseneksi

Kemijärven Kehitys tuottaa Kemijärven kaupungin omistamana tytäryhtiönä alueen elinkeino-, yritys- ja matkailupalvelut. Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, edesauttamaan uusien yritysten perustamista ja palvelemaan alueelle tulevia uusia yrityksiä.

Kemijärven yrityspalvelut tarjoavat konkreettista tukea yritystoimintaan ja sen käynnistämiseen, rahoituksen järjestämiseen ja yrityksen sisäiseen kehittämiseen.

Yritysneuvonnan palvelumme tarjoavat yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle ns. yhden luukun periaatteella paikallisen neuvonta-avun.

Yhtiön toimitusjohtajana on Jari Paloniemi.

SEKES toivottaa tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Koronakriisissä yritysneuvoja auttaa yrittäjää- tietoja yrittäjien neuvojille ja yrittäjyyden puolesta toimiville

Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton, Suomen Elinkeino-ja Kehitysyhtiöt SEKESin ja Suomen Uusyrityskeskusten muodostaman Korona-apuryhmän yhteistyöstä ja palveluista yritysneuvojille tässä 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Korona-apuwebinaari yritysneuvojille – tallenne

Korona-apuryhmän (SEKES/SY/SUK/Kuntaliitto) webinaarissa 2.4. Anssi Kujala Suomen Yrittäjät, TEM/ELY-tuet Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Business Finlandin tukimuodot Kari Komulainen, neuvojakokemuksia Jukka Saarelainen YTEK ja Sami Perttola Cursor sekä yksinyrittäjätuen valmistelu Jarkko Huovinen Kuntaliitto.

Tallenne tunnin webinaarista tässä 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suosituslista Korona-apu yrittäjille -neuvontaan

Suosituslista  TÄSSÄ  tässä on tehty neuvojan työn tueksi.

Käy mainitut asiat yrittäjän kanssa läpi ja katso tarvittaessa ko. toimijan nettisivuilta yksityiskohtaisemmat tiedot

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto laativat yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi koskien mm. vuoropuhelua, yrittäjien maksuvaikeuksia, julkisia hankintoja, sote-palveluja ym. tavoitteena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja siten kuntien elinvoima.

Suositukset tässä 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES ja SUK ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä, jonka vaikutukset elinkeinoelämään ovat ennennäkemättömän rajut.

Yhteistyömme tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Koronakriisin myötä suurella osalla pieniä yrityksiä kassavirta on loppunut. Samalla kiinteät kulut juoksevat. Aikaa reagoida tilanteeseen on päiviä tai viikkoja – ei kuukausia.

Yhteistyön tarkoituksena on myös jakaa yhteistä tilannekuvaa yritysten toimintaedellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä koko maassa. Tiedonvaihtoa organisaatioidemme kesken on tehostettu, jotta yritykset saavat juuri heille parhaiten sopivaa palvelua. Suosittelemme, että kaikissa maakunnissa eri yrityspalveluorganisaatiot järjestäytyvät yhteiseen työhön “Alueesi korona-apu yrittäjille” -yhteistyöryhmänä.

Yritysten neuvontapalvelut auttavat kriisissä

Suomen Yrittäjien, kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskusten henkilöstö ja kuntien yritysneuvojat  palvelevat normaalisti yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä. Nyt resurssit ovat kohdistettu yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan. Kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskuksien neuvontapalvelujen yhteystiedot on koottu yhteen ja toimitettu kansallisten yrityspalveluiden käyttöön, jotta ne voivat tehokkaasti ohjata yrittäjiä alueellisten yritysneuvontapalvelujen pariin.

Alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy myös osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta linkki.  Tässä vaiheessa kysymys on noin 400 osaavan yritysneuvojan palveluista ja  voitte jakaa tätä linkkiä ja myös sijoittaa sen omille nettisivuillenne.

Esityksiämme yritysten tilanteen helpottamiseksi

Olemme esittäneet seuraavia ratkaisuja yritysten tilanteen helpottamiseksi työja elinkeinoministeriölle. Toimenpiteet on toteutettava erittäin nopeasti, jotta yritysten kriisiytyneeseen tilanteeseen ehditään vaikuttaa.

  • Finnveran lisävaltuudet ja rahoituspäätökset yrityksille. Jaamme tietoa Finnveran instrumenttien käytöstä ja autamme yrityksiä rahoitushakemuksissa. Tämä keventää Finnveran neuvontakuormaa ja nopeuttaa päätöksiä
  • Valtion kehittämisavustukset on syytä ohjata tehokkaammin kriisin hoitoon yrityksissä ja neuvontaan ja käsittelyaikoja on saatava lyhyeksi.Lyhyen aikavälin sopeutussuunnitelmia tulee voida hyödyntäächakemusperusteena.
  • Kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden hankerahoitusta tulisi voida käyttää tässä poikkeustilanteessa hanketoiminnan lisäksi myös yritysneuvontaan.
  • Toimintaympäristötuki. Ehdotamme toimintaympäristötuen käyttöä neuvontapalveluille muun muassa kehitysyhtiöissä, uusyrityskeskuksissa ja yrittäjäjärjestössä.

Yhteistyöterveisin

Anssi Kujala  varatoimitusjohtaja  Suomen Yrittäjät

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto

Jaakko Helenius toiminnanjohtaja SEKES

Susannan Kallama toimitusjohtaja Suomen Uusyrityskeskukset

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto ja SUK yhteistyöhön koronakriisin hoitamisessa

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES  ja SUK ovat valmistelleet  yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiksi.

Mainitut organisaatiot palvelevat normaalioloissa päivittäin yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä.  Organisaatiot kokevat, että nyt on tärkeintä varmistaaresurssit yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan ja osoittavat tähän resurssia muista toiminnoistaan.

Keinoina alkuvaiheessa ovat muun muassa:

  • suunnata nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yrityksien neuvontaan akuutissa kriisitilanteessa
  • selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitushakemuksissa
  • selvittää missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa.
  • tehdä selkeitä ohjeita ja suosituksia mm. kuntien ja yrittäjäyhdistysten väliseen yhteistyöhön poikkeusoloissa.

Organisaatiot korostavat, että ihmisten terveys on ensisijalla, mutta nyt samalla on nähtävä myös kulman taakse. Yhtään elinkelpoista yritystä ei saa kaataa tässä poikkeustilanteessa ja kaikki mahdolliset vanhat ja uudet keinot on otettava täysimääräisinä erittäin nopeasti käyttöön.

Lisätiedot:

Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, 0400 567 925

Suomen Yrittäjät on 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto +358 9 771 2000

Suomen Kuntaliitto on kuntien ja kaupunkien kaksikielinen edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämisjärjestö. Mukana toiminnassamme ovat myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät ja muita kuntataustaisia toimijoita. Suomen kunnat luovat perustan asukkaidensa hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävissään. www.kuntaliitto.fi

Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja SEKES ry, 0500 498 020

Suomen Elinkeino – ja Kehitysyhtiöt SEKESin muodostavat kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 53 ja ne työskentelevät vuosittain syvemmin noin 30 000 yrityksen kanssa yritysneuvonnassa, hanketoiminnassa tai aluemarkkinoinnissa.

Susanna Kallama, toimitusjohtaja  puh. 040 587 2445, [email protected]

Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry on yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 30 alueellista Uusyrityskeskusta sekä lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana auttamassa alkuun menestyviä yrityksiä. Keskukset palvelevat vuosittain lähes 20 000 yrittäjyyttä pohtivaa henkilöä. www.uusyrityskeskus.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada