Laukaan kehitysyhtiö SEKESiin
Laukaan kehitysyhtiö Oy liittyi SEKES-verkostoon, yhtiön toimitusjohtajana on Seppo Niskanen.
Laukaan kehitysyhtiö rakentaa kunnan ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, tukee ja käynnistää yritystoimintaa kehittäviä hankkeita ja auttaa sopivien tontti- ja toimitilojen etsimisessä.

Laukaan kehitysyhtiö on Laukaan kunnan tytäryhtiö. Kehitysyhtiön tehtävänä on edistää uusia työpaikkoja luovien yritysten hakeutumista Laukaaseen ja tukea yritysten kehittymistä ja kasvua.

Kehitysyhtiö toteuttaa Laukaan kunnan elinkeinopolitiikkaa Laukaan elinkeinostrategian  ja kuntastrategian mukaisesti. Laukaan kunta ostaa Laukaan kehitysyhtiöltä palveluja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi vuosittain kunnan talousarviossa määritellyllä summalla. Yhtiön ulkopuolinen rahoitus perustuu osaomistuksen tuottoihin, osallistumismaksuihin, hankerahoitukseen ja asiantuntijapalveluiden myyntiin. Osaomistajuusmalleissa yhtiö toteuttaa exit-strategiaa.

SEKES toivottaa tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Outokummun Seudun Teollisuuskylä SEKESiin

Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy liittyi SEKES-verkoston jäseneksi vuoden alussa, yhtiön toimitusjohtajana on Juuso Hieta.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy on toiminut yli 40 vuotta yritystoiminnan organisaattorina, rakentanut lähes 70 000 m² toimitilaa ja kiinteät suhteet elinkeinoelämän kehittäjiin ja rahoittajiin.

Outokumpu – Pohjois-Karjalan maakunnan yrittäjyyskunta  vuosina 2009 ja 2013 – on 6800 asukkaan kaupunki, jossa on noin 1000 teollista työpaikkaa. Teollisten työpaikkojen suhteellisen suuri osuus kaikista Outokummun työpaikoista tekee Outokummusta yhden Suomen teollistuneimmista kunnista. Yritysystävällisellä seudulla on kymmeniä AAA -luottoluokituksen menestysyrityksiä ja hyvää keskinäistä sparrausta, jossa yritykset ruokkivat toinen toisiaan luontevalla yhteistyöllä.

www.outokummunteollisuuskyla.fi

SEKES-verkosto toivottaa tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

DYNAMO Närpes SEKESiin

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy sijaitsee Närpiön ydinkeskustassa, Närpiön Yrityskeskuksessa – jota närpiöläiset usein kutsuvat ”Dynamo-taloksi”.

Yrityskeskuksessa toimii useita yrityksiä ja hankkeita.Kiinteistöstä voi vuokrata tiloja erilaista toimintaa varten – sekä lyhyeksi että pitkäksi aikaa.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy aloitti toimintansa vuonna 1992. Osakkeenomistajina ovat Närpiön kaupunki (47 %) sekä pankit, vakuutusyhtiö ja Närpes Företagare rf -yrittäjäyhdistys (yhteensä 53 %).

Dynamossa työskentelee vakinaisen henkilökunnan lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisissa hankkeissa.Osalla hankehenkilöstöä on toimistotilat Pietarsaaressa.

Pääasiallisena tehtävänämme on yhteistyössä muiden kanssa luoda edellytyksiä paikallisen/alueellisen elinkeinoelämän kehittymiselle.Tavoitteenamme on, että tulevat yrittäjät, jo toiminnassa olevat yritykset sekä Närpiön elinkeinoelämä voivat saada meiltä apua kaikkeen aina yrityksen perustamisesta sen johtamiseen ja kehittämiseen.

Dynamon toiminnassa pyritään tehokkaaseen työskentelyynja resurssien yhteensovittamiseen paikallisen/alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseksi.Vapaamuotoisen ja joustavan työtapamme ansiosta olemme jo alusta lähtien pyrkineet pitämään ”asiakkaidemme” yhteydenottokynnyksen mahdollisimman matalana kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrittäjät tarvitsevat toiminnalleen hyvin toimivia yhteyksiä ja verkostoja.Dynamo on vuosien mittaan luonut juuri tällaisia hyviä verkostoja ja yhteyksiä, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja paikallista elinkeinoelämää.Ehkä tarvitset jonkun, joka voi toteuttaa hyvän idean tai päinvastoin?Vakiintunut ja kansainvälinen yhteysverkostomme on asiakkaidemme käytettävissä – hyödynnä sitä!

https://www.dynamohouse.fi/

SEKES-verkosto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Business Kangasala ja Kontionloikka SEKESiin

Business Kangasala Oy ja Kontionloikka Oy Kontiolahti ovat liittyneet SEKESiin.  Hallitus hyväksyi uudet jäsenet viime viikolla ja SEKESin jäsenmäärä on nyt 51 + 4.

Business Kangasala Oy on perustettu 2018. Yhtiön tehtävänä on kehittää Kangasalan kaupungin elinkeino- ja matkailutoimintaa, toimitusjohtajana on Päivi Kuusivaara. Business Kangasala Oy vastaa myös kaupungin ja Kangasalan Yrittäjät ry:n ja Kuhmalahden Yrittäjät ry:n yhteistyöstä ja sekä tekee seutuyhteistyötä Business Tampereen kanssa https://www.businesskangasala.fi/

Kontionloikka Oy on vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut kehitysyhtiö Kontiolahdessa, jonka toimialaan kuuluvat yritysten kasvun edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittämis- ja yrityspalvelujen tuottaminen sekä matkailun kehittäminen, toimitusjohtajana Annu Ahonen. Kontionloikka on mukana kaiken kokoisten ja ikäisten yritysten arjessa. https://www.kontiolahti.fi/palvelut-yrittajille

SEKES-verkosto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Blogi OV-foorumi: Kehitysyhtiöt yrittäjän tukena omistajanvaihdoksissa

OV-foorumi.fi    2.12.2019

Kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ovat vapaaehtoisesti perustettuja organisaatioita, joiden toiminta pohjautuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Ne ovat kehittämisen kehtoja, jotka palvelevat moninaisesti alueen elinvoimaa.

Pohjimmiltaan kehitysyhtiö kohtauttaa alueen toimijoita yhteisessä kehitystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa seudun elinvoiman vahvistamiseksi kolmessa perustehtävissään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Kehitysyhtiöissä on havaittu yritysten omistajanvaihdoksissa ja niiden edistämisessä suuri potentiaali kasvulle. Useiden yritysten on todettu ottavan kasvu- ja työllistämisloikan omistajanvaihdoksen jälkeen. Uudet omistajat tuovat kannattavaankin yritykseen uusia ideoita ja toimintatapoja, joten omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa. Jo toimiva, vakiintunut yritys on myös helpompi alusta luoda kannattavaa kasvua ja työpaikkoja kuin alkava yritys.

Omistajanvaihdosten edistämisessä kehitysyhtiöillä on selkeä rooli, se tuntee alueen yritykset ja yrittäjät mikä auttaa omistajanvaihdostarpeiden tunnistamisessa ja niiden ennakoinnissa. Kehitysyhtiön yritysneuvoja voi nostaa asian yrittäjän kanssa esille, olla keskustelukumppanina ja sparraajana ja siten valmistaa pohjaa isolle päätökselle. Kehitysyhtiö voi verkostojensa avulla tuoda yrittäjän käyttöön eri asiantuntijoita yrityksen myyntikuntoon rakentamisesta aina arvonmäärittelyyn.

Kaikissa tapauksissa on eduksi, että ov-kysymys tuodaan ajoissa esiin, jotta yrittäjä voi varata riittävästi aikaa henkiselle valmistautumiselle, yrityksen myyntikunnon rakentamiselle, jatkajan etsimiselle ja luopumistilanteeseen valmistautumiselle.  Aikajänne tarpeen tunnistamisesta itse ov-tilanteeseen on yleensä useita vuosia ja kehitysyhtiö on yrittäjän tukena koko prosessin ajan.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto Cursorille

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy on saanut tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Palkinto myönnettiin yhteisösarjassa, ja jaettiin Presidentinlinnassa 29.11. pidetyssä tilaisuudessa. Cursorin lisäksi palkittiin Keitele Forest Oy vuoden kasvuyrityksenä ja Smartly.io Solutions vuoden tulokkaana.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja yhteisölle. Cursor on onnistuneesti tehnyt tärkeää jälkihoitoa yritysten pitämisessä alueellaan ja edistänyt merkittävien jatkoinvestointien saamisessa Suomeen. Tärkeä taustatekijä on ollut Kotka-Haminan seudun päättäjien antama mandaatti kehittämisyhtiölleen.

– Kyseessä on erittäin merkittävä osoitus siitä, että Kotkan-Haminan seudulla on tehty erinomaista työtä seudun kehittämiseksi, ja siitä että voimme haasteista huolimatta suhtautua tulevaisuuteen entistä valoisammin – teollisuutta kohdanneen rakennemuutoksen aiheuttamat haasteet on voitettu, arvioi Cursorin toimitusjohtaja David Lindström.

Presidentinlinnan tilaisuudessa palkintoa Cursorista olivat vastaanottamassa toimitusjohtaja David Lindströmin lisäksi myyntijohtaja Ilkka Hasanen ja myyntipäällikkö Harri Eela. Tilaisuuden jälkeen pidettävälle lounaalle Ritarihuoneella osallistui laajemmin yhtiön johtoa, mm. Cursorin hallituksen jäseniä.

–  Lämpimät kiitokset Cursorin henkilökunnalle ja seudun kaikille muille toimijoille, joita ilman tämä huomionosoitus ja kehitys ei olisi ollut mahdollista. Tämä palkinto velvoittaa meitä entistäkin enemmän vastaamaan meihin suunnattuihin odotuksiin ja tulevaisuudessakin ohjaamaan tarvittavat resurssit elinkeinoelämän kehittämiseksi, Lindström jatkaa.Palkinnon myöntää tasavallan presidentti vuosittain Team Finland -johtoryhmän esityksestä.

– Cursor on myös tehnyt erinomaista yhteistyötä alueensa rajojen ulkopuolella muiden aluetoimijoiden sekä kansallisen toimijan Invest in Finlandin kanssa.  Cursor on viime vuosina osallistunut aktiivisesti Team Finlandin invest in -painotteisiin kasvuohjelmiin, sanoo palkintoraadin sihteeri, johtaja Kari Komulainen Business Finlandilta.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on perustettu vuonna 1967 Suomalaisen Työn Liiton aloitteesta. Vuoteen 1999 asti sitä jaettiin Tasavallan presidentin vientipalkintona.

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja David Lindström, p. 040 190 2501, [email protected]

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin ajankohtaisseminaarin esitykset

Kiitos seminaarin osallistujille ja esitelmän pitäjille, saatiin mukavan vuorovaikutteinen päivä.

  • Hallituksen toimet innovaatiopolitiikassa tässä, Mika Pikkarainen, TEM
  • Ajankohtaista SEKES tässä  Jaakko Helenius
  • Alueen julkisten toimijoiden yhteinen CRM tässä Maria Jokinen, Forssan Yrityskehitys
  • Järjestelmätoimittajan näkemys yhteinen CRM tässä , Jouni Hakosalo, Tuomas Hautala, Hakosalo Oy
  • Ennakointi- ja muutoskyvykkyys menestystekijänä, Jari Koskinen, Futures Platforms  (tämä oli vain osallistujille, jos kiinnostusta olkaa yhteydessä)
  • Kehitysyhtiöiden rooli kuntien elinvoiman johtamisessa tässä Jarkko Huovinen Kuntaliitto / Markku Pyykkölä FCG

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin hallitus 2020 valittu

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:lle uusi hallitus

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 21.11.2019 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2020. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa toimitusjohtaja Elina Pekkarinen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keukesta.

  • Kehitysyhtiöt ovat keskiössä alueensa elinvoimatyössä ja niillä on merkittävä rooli myös yritysten ikkunana julkisiin ja yksityisiin yrityspalveluihin. Näen tämän Team Finland – henkisen yhteistyön tärkeäksi parannettaessa yrityspalvelujen saatavuutta ja kohdistuvuutta yrityksiin koko Suomessa, toteaa Pekkarinen. – Kehitysyhtiöiden asiantuntijat ovat keskeinen rajapinta yritysasiakkuuksiin: vuonna 2018 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin noin 30 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan yrityskontakteja oli yli 100 000.

SEKESin hallitukseen 2020 kuuluvat:

Elina Pekkarinen, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, puheenjohtaja

Risto Alaheikka, Pyhäjärven Kehitys Oy

Ari Eklund, Prizztech Oy

Jouko Laitinen, Navitas Kehitys Oy

David Lindström, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Jyrki Moilanen, Yrityssalo Oy

Pasi Pitkänen, Raahen Seutukunnan Kehittämiskeskus

Stefan Råback, Vaasanseudun Kehitys VASEK Oy

Terho Savolainen, Iisalmen Teollisuuskylä Oy

Sari Turtiainen, Pudasjärven Kehitys Oy

Hallituksen asiantuntijajäseninä toimivat Jarkko Huovinen Kuntaliitosta, Satu Grekin Suomen Yrittäjistä ja Susanna Kallama Suomen Uusyrityskeskuksista.

Lisätiedot:

Sekes ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, puh. 0500 498 020 tai [email protected]

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ja elinkeinotoimet kautta maan. SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana. SEKESiin kuuluu 49 varsinaista jäsentä sekä yhteisöjäseninä Suomen Yrittäjät, Suomen Uusyrityskeskukset, Kuntaliitto sekä Euroopan kehitysyhtiöyhdistys EURADA.

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

EURADA is seeking experts – Intelligent Cities Challenge

EURADA is going to submit a bid for a European Commission tender coordinated by PwC with the cooperation of CARSA to provide support to at least 50 European cities.

The bid will include the CV of the main experts that will provide support. Since the project coordinators (PWC) are gathering two experts per EU country,  EURADA is  contacting SEKES to ask if you are capable to find persons to perform the following duties:

  • Provide advisory services and facilitate the establishment of an ecosystem of all city’s stakeholders
  • Provide advisory services on the design of transformation strategies based on advanced technologies and their implementation
  • Performance monitoring and reporting

The experts should be able to communicate in Finnish or English with the officials of the municipality. The total work is estimated in 60 days and in case the bid is approved we will pay the selected experts 450 EUR/day. The travel and hostel costs will be paid separately. We would be genuinely grateful if we could get your help.

You can find more information in the Call For Tenders in this link, specially pages 12 to 15 (tasks 3.1, 3.2 and 3.4):

https://etendering.ted.europa.eu/document/document-file-download.html?docFileId=64175

In case that you could be interested on taking part on this proposal, please send us your Europass CV (in just two pages), a photograph and a golden paragraph (five sentences describing your main achievements).

Please find attached an example of the Golden paragraph and you can draft your Europass CV in the next link: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

Please reply as soon as possible regarding the close deadline, next 2nd October.

Do not hesitate to send this invitation to any other qualified expert that you may consider.

More info and contacts:

Estefanía López,  Project Officer, EURADA 

[email protected]  www.eurada.org

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin yhdistyskokous ja ajankohtaisseminaari 21.11. Vantaa Technopolis

9.00  Yhdistyskokous

10.30  Hallituksen toimet innovaatiopolitiikassa,  Mika Pikkarainen, TEM

11.00 Lounas

11.50  Ajankohtaista SEKES,  Jaakko Helenius

12.00  Alueen toimijoiden yhteinen CRM ,  Maria Jokinen, Forssan Yrityskehitys Oy

12.30  Järjestelmätoimittajan näkemys CRM,  Jouni Hakosalo, Hakosalo Software Oy  

13.00  Ennakointi- ja muutoskyvykkyys menestystekijänä,  Jari Koskinen / Future Platforms

13.30  Kahvitauko

14.00  Kuntien elinvoimaverkosto,  Jarkko Huovinen, Kuntaliitto / Markku Pyykkölä, FCG

15.00  Tilaisuus päättyy

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada