Valtiokonttori ja yritysneuvojat yhteistyöhön kustannustuen kolmannella kierroksella

Kustannustuen kolmas hakukierros käynnistyy huhtikuun lopussa. Hallitus on ehdottanut tukeen muutoksia, joilla sitä voitaisiin myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. 

Valtiokonttori odottaa suurempaa hakemusmäärää kuin aiemmilla tuen hakukierroksilla. Suurempaan hakemusmäärään on valmistauduttu aloittamalla tiivis yhteistyö Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston kanssaVerkostoon kuuluvat Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Suomen Uusyrityskeskukset sekä Seutukaupungit. Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkosto kokoaan yhteen noin 650 kuntien, kehitysyhtiöiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojaa.  

Yhteistyöllä halutaan varmistaa yritysneuvojien valmius palvella yrityksiä kustannustuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhdessä Valtiokonttorin kanssa. Neuvojaverkoston kautta on mahdollista tavoittaa yrittäjät mahdollisimman laajasti, jotta kaikki tuen piiriin oikeutetut saavat avun. 

Yritysneuvojille tarjolla ajankohtaista tietoa kustannustuesta 

Valtiokonttori tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysneuvojien avuksi. Osoitteesta haekustannustukea.fi löytyy jatkuvasti päivittyvää tietoa kustannustuesta sekä vielä valmisteilla olevista sulkemiskorvauksesta ja tapahtumatakuusta. Sivuille päivittyvät tukien hakuohjeet sekä usein kysyttyjä kysymyksiä tukiin liittyen. Lisäksi sivuille lisätään ohjevideot, jotka auttavat tukihakemuksen täyttämisessä. 

Valtiokonttori tukee yritysneuvojia tuottamalla heidän käyttöönsä kattavan tietopaketin tuen hakemisesta. Lisäksi yritysneuvojien käyttöön on tulossa oma puhelinpalvelu sekä sähköpostiosoite, joiden kautta Valtiokonttorin omat asiakaspalvelijat auttavat yritysneuvojia tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Yritysneuvojille suunnattu Korona-info järjestetään 16.4.2021. Webinaarissa Valtiokonttori kertoo kustannustuesta ja sen hakemisesta. Valtiokonttori järjestää tukiin liittyen myös kaikille avoimia webinaareja23.4. järjestettävässä webinaarissa käsitellään kustannustukea ja 6.5. sulkemiskorvausta. 

Myös sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu valmisteilla 

Laki kustannustuesta sisältää myös pykälän yrityksille maksettavista sulkemiskorvauksista. Mikäli lainvalmistelu etenee suunnitellusti, suljetuiksi määrätyt yritykset voisivat hakea tukea Valtiokonttorista toukokuun alkupuolella. Suurten yritysten sulkemiskorvaus on valmisteilla erikseen. 

Lisäksi valmisteilla on ehdotus tapahtumatakuusta. Ehdotettu tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos viranomainen määräisi tapahtuman peruttavaksi, korvausta maksettaisiin etukäteen ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista. 

Uusia tukimuotoja koskevat lait ovat parhaillaan valmisteltavina. Niiden edistymistä voi seurata työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Uusien tukien hakeminen voi käynnistyä lain voimaantulon jälkeen. 

Valtiokonttori tiedottaa hakuajan alkamisesta omissa kanavissaan.  

 Lisätietoja 

 • Valtiokonttori, palvelujohtaja Mari Selvirantapuh. +358 295 502 015 
 • Kuntaliitto, johtaja Elinvoima- ja talous Jarkko Huovinen, 040 531 6655 
 • Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020 
 • Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Susanna Kallama, 040 587 2445 
 • Seutukaupunkien yritysverkostot, projektipäällikkö Paavo Laaksonen, 040 653 19132 
 • Suomen Yrittäjät, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, 040 056 7925 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Korona-apuryhmän webinaari neuvojille 18.3. – materiaali ja tallenne

Tallenne tässä ja materiaali  tässä

Ohjelma

Avaus Heidi Jäntti, Suomen Yrittäjät

Tilannekatsaus, ajankohtaiset aiheet, Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Kestävän kasvun ohjelma,  Matti Vanhanen, Valtiovarainministeriö

Kustannustuki III,  Sampsa Nissinen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kustannustuki III,  Tuomo Yliluoma, Valtiokonttori

Päätössanat Paavo Laaksonen, Seutukaupunkien yritysverkostot

                               

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Omistajanvaihdosbarometri 2021

Yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kysymys on yrittäjien menestyksestä, ja kansantalouden kasvusta. Omistajanvaihdoksissa on mitä suurimmassa määrin kyse myös työpaikkojen jatkosta ja alueiden elinvoimasta.

Yrittäjyyspolitiikan ja omistajanvaihdospalvelujen pohjaksi tarvitaan tutkittua tietoa ja nyt päivitetään viimeksi 2018 tehty Omistajanvaihdosbarometri.

Toivon, että nostat barometrin esille yritysasiakkaasi kanssa ja jaat / lähetät sopivalla saatteella vastauslinkkiä alla, baro on auki 31.3. saakka

https://link.webropolsurveys.com/S/C3BFAC05DAD7F662

Vastaukset ovat luottamuksellisia

Vastaukset analysoidaan tilastollisesti eikä yksittäisen vastaajan tietoja julkisteta. Tutkimuksesta ja sen tuloksista tehdään yhteenvetoraportti, josta tiedotetaan laajasti. Vastauksista muodostetaan myös alueelliset yhteenvedot ja jotta näistä tulisi luotettavat, tarvitaan vastauksia joka alueelta.

Lisätiedot

Vararehtori, KTT Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, [email protected], puh. 040 8305 189.

Lämmin kiitos panoksestasi barometrin onnistumiseen!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jarkko Sorvanto Ikaalisten Kylpyläkaupungin toimitusjohtajaksi

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu OTM Jarkko Sorvanto Ylöjärveltä. Jarkko siirtyy tehtävään Ylöjärven kaupunginjohtajan toimesta.

Kehittämisyhtiön hallituksen päätös oli yksimielinen. Hakemuksia saatiin 19 ja hakijoista haastateltiin 7.

SEKES-verkosto toivottaa tervetulleeksi mukaan!

Etusivu – Visit Ikaalinen Visit Ikaalinen

 

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Business Rovaniemi SEKESiin

Uusiutunut Business Rovaniemi on kuunnellut yrittäjien tarpeita

Rovaniemellä yrittäjien ääni on saatu kuuluviin. Pitkään toivottu yhden luukun -palveluperiaate on otettu käyttöön.

Business Rovaniemi on integroinut samalle luukulle niin yritystoimintaan, kehittämiseen ja rahoitukseen kuin kaavoituksiin, hankintoihin, tontti- ja tilapalveluihin sekä työllisyyteen liittyvät palvelut.

– Olemme tehneet uudistuksia tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Heidän esittämänsä toiveet ovat ohjanneet monella tavoin sitä, miten kaupungin elinvoimapalveluita on uusittu. Palveluiden fyysinen saavutettavuus on samalla parantunut, sillä yrityskehittäjämme löytyvät ydinkeskustasta, aivan ykköspaikalla Ainonkadulla sekä uudet verkkopalvelut parantavat palvelujen löydettävyyttä, toimialajohtaja Jukka Kujala muistuttaa.

Verkosto toivottaa Rovaniemen tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Korona-apuryhmän webinaari yritysneuvojille 17.12. – materiaali

Webinaaritallenne tässä 

Yleiskatsaus, Anssi Kujala SY, tässä

Yritys-Suomi, Talousapu-neuvontapalvelut, Jari Leskinen TEM  tässä

Miten haet kustannustukea II, Tuomo Yliluoma, Valtiokonttori  tässä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin hallitus 2021

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 26.11.2020 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Elina Pekkarinen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keukesta.

– Kehitysyhtiöt ovat keskiössä alueensa elinvoimatyössä ja niillä on merkittävä rooli myös yritysten ikkunana kaikkiin julkisiin ja yksityisiin yrityspalveluihin. Korona-aikana kehitysyhtiöiden työ neuvonnan etulinjassa on tullut erityisen näkyväksi, ne tarjoavat neuvontaa toiminnan sopeuttamisessa ja kehittämisessä, erilaisten rahoitusten hakemisessa sekä yrittäjän jaksamisen tukemisessa, toteaa Pekkarinen

SEKESin hallitus 2021

Elina Pekkarinen, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, puheenjohtaja

Ari Eklund, Prizztech Oy

Risto Kovala, Business-Jyväskylä

Jouko Laitinen, Navitas Kehitys Oy

David Lindström, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Pasi Pitkänen, Raahen Seutukunnan Kehittämiskeskus

Stefan Råback, Vaasanseudun Kehitys VASEK Oy

Annu Räsänen, Kontionloikka Oy

Terho Savolainen, Iisalmen Teollisuuskylä Oy

Sari Turtiainen, Pudasjärven Kehitys Oy

Hallituksen asiantuntijajäseninä toimivat Jarkko Huovinen Kuntaliitosta,  Susanna Kallama Suomen Uusyrityskeskuksista sekä Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä.

Lisätiedot:

SEKES ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, puh. 0500 498 020 tai [email protected]

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ja elinkeinotoimet kautta maan. SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana. SEKESiin kuuluu 54 varsinaista jäsentä sekä yhteisöjäseninä Suomen Yrittäjät, Suomen Uusyrityskeskukset, Kuntaliitto sekä Euroopan kehitysyhtiöyhdistys EURADA.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Paavo Tikkanen SEKESin kunniajäseneksi

SEKESin yhdistyskokous on valinnut Paavo Tikkasen SEKESin kunniajäseneksi numero 6., valinta julkistettiin yhdistyskokouksessa 26.11.

Paavo on työskennellyt Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtajana,  SEKESin hallituksessa yhdistyksen perustamisesta 2004 vuoteen 2008 ja SEKESin palveluksessa 2009 – 2012.

SEKESissä Paavon vastuulla oli erityisesti Seudulliset Yrityspalvelut / SeutuYp – hanke, jossa yrityspalvelutoimijoiden roolijakoa selkeytettiin ja niiden yhteistyötä syvennettiin. Kaikkiaan hankkeessa muodostettiin 68 yhteistyösopimusta yhteensä 556 sopijaosapuolen välille ja saatiin aikaan laajaa kansallista vaikuttavuutta.

Verkosto onnittelee!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES – ajankohtaiswebinaarin 26.11. materiaalit

Ohjelma

 • Lakeside Airpark Finland – konsepti Mänttä,  tässä
  • toimitusjohtaja Otto Huttunen, MW-Kehitys Oy
 • Kierrätyspuistokonsepti akkuteollisuudelle, tässä
  • toimitusjohtaja Sampo Siik, YTEK Ylivieska
 • Aluekehittämisen elvytysrahoitus, tässä
  • aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM
 • Kehitysyhtiön palvelusopimus omistajakunnan kanssa, tässä
  • toimitusjohtaja emerita Mervi Käki, Hämeenlinna

Kiitos esitelmän pitäjille, erinomaiset katsaukset!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa

Neljän kehitysyhtiön tapaustutkimus omistajaohjauksesta ja toimintaprofiilin muutospaineista, EVE-verkosto 2020 / Markku Pyykkölä tässä

Kehitysyhtiöiden omistajaohjaus ja muuttuva toimintarooli neljän esimerkkiyhtiön näkökulmasta – webinaari 6.11.2020, materiaali tässä

Kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden rooli ja omistajaohjauksen toimintatavat herättävät tällä hetkellä suurta kiinnostusta kuntapäättäjien joukossa. Elinvoiman edistäminen on yhä keskeisemmäksi koettu kunnan toimintalohko, kun kunta on muuttumassa palvelukoneesta alueensa kasvun ja kehityksen moottoriksi. Odotukset elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiselle kasvavat samaan aikaan kun resurssit ovat niukkenemassa. Harkinta siitä, mitä elinkeinojen edistämisen osalta kannattaisi tehdä ja miten tekeminen kannattaisi organisoida, käy kunnissa vilkkaana.

Selvityksessä, joka perustuu neljän kehitysyhtiön tilanteen tarkasteluun ennen muuta vapaamuotoisten haastattelujen pohjalta, nostetaan esiin näitä ajankohtaisia teemoja niin omistajaohjauksen kuin kehitysyhtiöiden tehtävämäärityksen näkökulmista. Tarkastelussa oli mukana: SavoGrow Oy, Linnan Kehitys Oy, Kemin Digipolis Oy ja Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada