Tunturi-Lapin Kehitys ry SEKESiin

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula näkee kansallisessa yhteistyössä SEKES ry:n kanssa laajoja yhteistyön mahdollisuuksia.”Uusilla palvelupaketeilla, laajalla verkostolla sekä vertaisoppimalla sekä hyvien kansallisten käytänteiden siirrolla saadaan varmasti uusia asioita myös Ruotsin ja Norjan rajanaapureina toimivan Tunturi-Lapin seutukunnan jäsenkuntien kehittämiseen”. Tunturi-Lapin Kehityksestä tulee SEKES ry:n pohjoisin jäsen, kun aiemmin Lapista verkostoon ovat liittyneet mukaan myös Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit.

Tunturi-Lapin Kehitys ry

”SEKES on iloinen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n liittymisestä mukaan verkostoon. Mahdollisimman laaja kattavuus vahventaa SEKESin ääntä kehitysyhtiöiden edustajana ja jokainen uusi jäsen tuo uusia ideoita ja käytänteitä. Hyvien käytänteiden levittäminen ja vertaisoppimien on yksi SEKESin perustehtävistä” sanoo SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

WEBINAARI 17.5 – NordicHub ja klusteritoiminnan kehittäminen sekä johtaminen

SEKES WEBINAARI 17.5 – NordicHub ja klusteritoiminnan kehittäminen sekä johtaminen

Aineisto  tässä

Webinaarissa kerrotaan Viexpon koordinoiman NordicHubin toiminnasta, klustereiden hyödyistä ja niiden luomiseen sekä johtamiseen liittyvistä kysymyksistä.  Esittelyssä on Viexpon ja Pietarsaaren Kehittämisyhtiö Concordian yhteinen ClusDe-projekti, jossa vahvistataan vene- ja elintarvikealan kasvumahdollisuuksia Pohjanmaalla. Projektissa edistetään yritysten välistä yhteistyötä ja lisätään yritysten tietoa klusteritoiminnasta. Tavoitteena on selvittää miltä alueellinen vene- tai elintarvikeklusteri näyttäisi.

OHJELMA

  • Avaus – Jaakko / SEKES
  • NordicHub alustana suomalaiselle klusteritoiminnalle ja Pohjoismaisena verkostona suomalaisille klustereille – Lauri Laaksonen / Viexpo
  • Miksi klusterit ovat tärkeitä yrityksille ja muille toimijoille? – Lauri Laaksonen / Viexpo
  • Miten klusteritoimintaa voi lähteä kehittämään?esittelyssä ClusDe-projekti – Minna Jakobsson & Kåre Björkstrand / Viexpo
  • Mitä olisi hyvä huomioida klusterin kehittämisessä ja johtamisessa? – Lauri Laaksonen / Viexpo

Lauri Laaksonen toimii Viexpossa NordicHub managerina sekä markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana. Minna Jakobsson ja Kåre Björkstrand toimivat Viexpossa kansainvälistymisasiantuntijoina.

TERVETULOA!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin ajankohtaiswebinaarin esitykset
  • SEKES ajankohtaista, Jaakko tässä
  • Elinkeinoyhtiön tuloksellisuus – miten osoitan onnistuneeni Markku Pyykkölä, johtava konsultti, Finnish Consulting Group tässä
  • Elinkeino- ja kehitysyhtiöt alueellisina muutostoimijoina  Jari Kolehmainen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto tässä
  • Ajankohtaista Team Finland – kehitysyhtiöt yhteistyössä Anne Turula Business Finland   tässä
  • Osaamisesta elinvoimaa AI:ta hyödyntäen   Anu Passi-Rauste, CMO HEADAI Ltd tässä
  • HakosaloCRM, Tehokkuutta TE24-uudistuksesta,  tässä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Finnvera kasvun rahoittajana – tietoisku yrityskehitysorganisaatioille

Finnveran esitys 16.3. -23  tässä 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin hallitusohjelmatavoitteet 2023 – 2027

Kuntien omistamien kehitysyhtiöiden / elinkeinotoimien työ jakautuu yrityskehitykseen, liiketoimintaympäristön kehittämiseen mm. hankkeiden kautta ja aluemarkkinointiin. Laaja kontaktipinta yrityksiin, paikallisten olosuhteiden tuntemus ja yritysten tarpeisiin sovitettu erityisosaaminen antavat kehitysyhtiöille edellytykset toteuttaa kuntien ja myös valtion elinkeinopoliittisia tavoitteita. SEKES-verkoston 700 asiantuntijaa työskentelee vuosittain 40 000 yrityksen kanssa

Yhteistyön vahvistaminen Team Finlandin ja muiden yrityspalveluorganisaatioiden sekä kuntien yritysneuvonnan välillä.

TEMin vuosina 2021-22 toteuttamassa Team Finland -toiminnan tehokkuuden arvioinnissa nousi jälleen esiin kuntien rahoittamien kehitysyhtiöiden/elinkeinotoimien kaksoisrooli:

  1. Tuo alueensa yrityksille tarvittavat kehitys- ja neuvontapalvelut
  2. Toimii ikkunana kaikkiin yrityspalveluihin mukaan lukien Team Finland – palvelut. Arvioidessaan yritysten palvelutarpeen ja kohdentaessaan ne parhaiten hyötyviin yrityksiin, parantaa kehitysyhtiö koko yrityspalvelujärjestelmän vaikuttavuutta.

Yhteistyötä kehitysyhtiöiden ja Team Finlandin välillä tulee edelleen syventää muokkaamalla lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa tietojen vaihdon TEM-konsernin ja kehitysyhtiöiden tietojärjestelmien välillä, kiinteyttämällä Team Finland -aluekoordinointiryhmätoimintaa ja kaikin tavoin huomioimalla kehitysyhtiöt osana kansallista yrityspalvelujärjestelmää. Tärkeä askel yhteistyön kehittämisessä on Team Finland -arvioinnissa kehitysyhtiöille ja SEKES:lle ehdotettu paikka Team Finlandin kansallisessa johtoryhmässä.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli sekä roolijako yrityskehityksessä ja siihen liittyvässä hanketyössä kehitysyhtiöiden kanssa

Opetus- ja kulttuuriministeriön nykyinen rahoitusmalli ohjaa ammattikorkeakouluja yrityskehitykseen liittyvään hanketyöhön palkitsemalla lisärahoituksella niiden hankkimaa ulkopuolista hankerahoitusta, sisältäen alueelle jo myönnetyn, esim. ESR-rahoituksen. SEKES esittää huolensa, että rahoitusmalli heikentää osaamiseen perustuvaa työnjakoa yrityskehityksessä ja vähentää elinkeinopalvelujen resursointia kuntien siirtäessä rahoitusta kehitysyhtiöiltä ammattikorkeakouluille, mistä se ei kuitenkaan kanavoidu alueen elinkeinopalveluihin. Ammattikorkeakoulujen suoraan EU:sta kilpailun kautta hankitun rahoituksen palkitsemista SEKES ei pidä ongelmallisena, se tuo aidosti uutta resurssia alueen kehittämiseen.

Monilla alueilla ammattikorkeakoulun ja kehitysyhtiön välillä on luontevaa, osaamiseen perustuvaa työnjakoa, jossa ammattikorkeakoulu vastaa TKI-painotteisista ja kehitysyhtiö yrityskehittämiseen liittyvistä hankkeista ja roolien puitteissa hankkeita tehdään myös yhdessä. SEKES kokee tällaisen yhteistyön jatkamisen ja roolien osaamispohjaisen kirkastamisen tuovan hanketyöhön parhaan vaikuttavuuden.

Kehitysyhtiön rooli julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun uudistamisessa

Järjestämisvastuun lähtökohtana tulee olla mahdollisuus hyödyntää työllisyyden hoitamisessa kuntien vastuulla jo nykyisin olevien tehtävien tuomaa lisäarvoa. Kunnan elinkeinotoimen / kehitysyhtiön yhteys työvoimapalveluihin jää nykyisessä lakiehdotuksessa käytännössä vaille merkitystä, vaikka ne tuntevat alueen yritykset ja niillä on keskeinen rooli uudistuksen onnistumisessa. Kehitysyhtiö tuo TE-palvelujen järjestäjän tietoon työvoiman kysynnän lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä auttaa yritystä rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Valtiolla on uudessa järjestelmässä vastuu tietojärjestelmistä, mikä tiedon tasalaatuisuuden ja yhteismitallisuuden kannalta on hyvä ratkaisu. Sekä lainsäädännön muutosten, että tietoteknisin toimin tulee päästä siihen, että elinkeinotoimen / kehitysyhtiön tietojärjestelmät, kuten CRM pystyvät keskustelemaan valtion ylläpitämän järjestelmän kanssa.

Uudistuksessa siirtyy kunnille myös nykyisten TE-toimistojen elinkeinopalvelu -osuus, mikä on varsin ohuesti resursoitu. SEKES muistuttaa, että siirtyvä E-palvelu ei määrällisesti tai laadullisesti mitenkään korvaa kehitysyhtiön tekemää työtä eikä tällaista signaalia tule kunnille syntyä.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, @sekes.fi, 0500 498 020

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

YritysKannus Oy hakee kasvun mahdollisuuksia aktiivisella verkostoitumisella – jäseneksi SEKES:iin

Suomen elävin maaseutumainen kaupunki Kannus (Rambollin elävyysvertailu 09/2021) panostaa aktiivisesti paitsi hyvinvoinnin edistämiseen myös elinkeinoelämän kehittämiseen. Kaupungin kehitysyhtiö YritysKannus pyrkii verkostoitumaan laajasti ja löytämään parhaat keinot edistää elinkeinoelämän kehittymistä Lestijokilaakson keskuksessa.

”Pienen ei kannata touhuta yksin, verkostoissa on voimaa! Parhaimmillaan verkostot tarjoavat sparrausta, apua, näkökulmia haasteisiin, jopa uusia kehittymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo YritysKannuksen toimitusjohtaja Jukka Oravainen.

YritysKannus seurasi SEKESin toimintaa vuoden 2022 aikana ja päätti hyvien kokemusten jälkeen hakea jäsenyyttä vuodesta 2023 alkaen.

”Alueellinen yhteistyö KOSEKin ja Kasen kanssa sujuu hyvin, mutta SEKES on koko Suomen kehitysyhtiöiden keskusjärjestö. On tärkeä päästä käymään suoraa dialogia valtakunnan tasolla ja vaihtamaan ajatuksia erilaisista elinkeinoelämän haasteista sekä myös oppimaan siitä, miten toiset kaupungit ja alueet ovat asioita kehittäneet menestyksekkäästi. Tämän verkottumisen, vertaisoppimisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen näen SEKESin merkittävimpänä lisäarvona”, toteaa Oravainen.

”SEKES on iloinen YritysKannuksen liittymisestä mukaan verkostoon. Mahdollisimman laaja kattavuus vahventaa SEKESin ääntä kehitysyhtiöiden edustajana ja jokainen uusi jäsen tuo ideoita ja hyviä käytänteitä, joita jakaa muille. Pyrimme olemaan YritysKannuksen ja muiden jäsenten luottamuksen arvoinen!” sanoo SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius

YritysKannus Oy on Kannuksen kaupungin 100% omistama kehitysyhtiö. YritysKannuksen päätehtävät ovat alueen yritysten tukeminen ja auttaminen sekä kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen. YritysKannus palvelee sekä tulevia että nykyisiä yrittäjiä, kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet. Jäseniä on 52 + 4 ja niiden henkilömäärä 700, tämä kattaa noin 90 % kaikista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä.  SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät vuosittain syvemmin 40 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli 150 000.

 Lisätietoja: Jukka Oravainen, Toimitusjohtajaa, YritysKannus Oy, 040 778 4262, [email protected]

Jaakko Helenius, SEKES

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES ry:n hallitus 2023

SEKES ry:n yhdostyskokous on 24.11. kokouksessaan valinnut vuodelle 2023 yhdistykselle seuraavan hallituksen

 

Puheenjohtaja Jouko Laitinen, Navitas Kehitys Oy, kausi 2023

Jäsenet

Tom Gammals, Novago Yrityskehitys Oy, 2023

Angelique Irjala, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, 2023

Ulla Koivisto, Alavuden Kehitys, 2023 – 24, uusi

Toni Krankkala, NIHAK 2023 – 24, uusi

Tapani Laitinen, WITAS, 2023 – 24, uusi

Antti Oravuo, Imatran Seudun kehitys – KEHY, 2023 – 24, uusi

Leena Perämäki, Into Seinäjoki Oy 2023

Riikka Riihimäki, Forssan Yrityskehitys Oy, 2023

Tuula Rintala-Gardin, Rovaniemen kaupunki/Business Rovaniemi, 2023

Asiantuntijajäsenet

Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät

Piia Malmberg, Suomen Uusyrityskeskukset

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin ajankohtaiswebinaari 24.11. klo 12 – 15

Tervetuloa mukaan webinaariin tästä

12.00   Ajankohtaista SEKES /Jaakko

12.10   Team Finland – kehitysyhtiöt yhteistyö: Customer Advice Tool CAT ja aluekoordinointiryhmien kehittäminen,  Anne Turula, Business Finland

12.40   Automaattipuhelut kehitysyhtiön palveluiden informoimiseen, Jon-Erik Talvi On-Time ja Pertti Nurmi Ähtäri

13.10   Kahvi (mikäli etänä omakustantenne : )

13.30   Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen,  Susanna Kallama, Arvoliitto

14.00   Yhteisölliset toimitilat ja niiden managerointi,  Mikko Korpela, Crazy Town

14.30   Kestävä kehitys on strateginen etu yritykselle, Tina Karme ja Jussi Heimonen, Rohjeta

15.00   Tilaisuus päättyy

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kesäpäivien esitysten materiaali

Kesäpäivien esitysten materiaali

  • Ajankohtaista SEKES / Jaakko tässä 
  • Elinvoimainen Keski-Uusimaa, kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen Järvenpään kaupunki tässä
  • DIGITYÖKALUJA
  • Hanketyökalu ja elinkeinoyhtiöiden palvelualueet, liiketoimintajohtaja  Tuomas Hautala, Hakosalo Oy  tässä
  • Digiportaat, yrityspalvelutiimin vetäjä Jukka Kumpusalo, Miksei Mikkeli tässä
  • Yrityskehitys, data ja AI, johtaja Niina Immonen, Business Tampere tässä
  • MicroEntre -palvelut yrityksille ja yrityskehittäjille, yliopistotutkija Kai Hänninen tässä
  • RYHMÄTYÖT 
  • Miten digiloikka kehitysyhtiössä tehdään, yhteenvedot tässä 
  • DIGI RAHOITUSLOUHINNASSA
  • Granted AI – älyä sopivan rahoitusinstrumentin tunnistamiseen, kasvujohtaja  Reetu Tuominen, Grants Funding Oy tässä
  • kevään digiseminaarista  Approach EU funding strategically – automate your process with AI, Franklin Nguyen, Spinnverse tässä (vapaasanahaku esim. hankkeen tiivistelmällä)

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada