SEKESin kesäpäivien esitykset
Kesäpäiviä vietettiin Seinäjoellla lähes 100 hengen voimin. Lämmin kiitos Into Seinäjoelle onnistuneista järjestelyistä, esiintyjille hyvistä esityksistä ja osallistujille aktiivisuudesta mm. ryhmätöissä, niissä tuli uusia löydöksiä.  Ensimmäisen paivän aiheina olivat työvoimakysymykset ja kohtaanto-ongelma, toisen kansainvälistyminen.

 

Case Pietarsaarenseutu; Osaavan työvoiman hankinta, viestintä-vastaava Heidi Matinlassi, Concordia, tässä

Hallituksen työllisyystyöryhmät: työvoimapolitiikan palvelurakenteen kehittäminen, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, tässä

Talent Boost, johtava asiantuntija Laura Lindeman, TEM,  tässä

Viexpo- ja NordicHub, kansainvälistymispalvelut, toimitusjohtaja Kristian Schrey, tässä 

Business Finlandin kv-palvelut ja pilotti SEKESin kanssa, palvelujohtaja Kari Komulainen, tässä

Hallitusohjelman sisällöstä kehitysyhtiöille, Jaakko, SEKES, tässä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin uudet kunniajäsenet

SEKESin uudet kunniajäsenet julkistettiin kesäpäivillä Into Seinäjoella

SEKESin kunniajäseneksi nro 3 Keijo Mutanen

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEKin tj:llä on tilillään  oikeastaan ylittämätön meriitti, Keijo oli SEKESin ensimmäisen hallituksen pj. ja aktiivinen koko kehitysyhtiöverkostotoiminnan ja SEKESin pystytyksessä. Ensimmäinen hallitus 2004 kokonaisuudessaan Keijo pj. Antti Porko, Timo Lindvall, Petri Mäkinen, Paavo Tikkanen, Risto Husu, Mikael Jakobsson, Risto Kinnunen, Yrjö Westling, sihteeri.

Keijo toimii edelleen yritysten hallituksissa, Hallituspartnereissa, Businessenkeleissä ja Ortodoksisen kulttuurin säätiössä.

SEKESin kunniajäseneksi nro 4 Risto Pietilä

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja työskenteli SEKESin yrityskehittämisen työryhmässä puheenjohtajana lähes kuusi vuotta. Ryhmässä pohdittiin mm. yritysneuvonnan ja yrityskehittämisen eroja ja niiden syventämistä. Työryhmä julkaisi aiheesta kirjan ja järjesti vuosittain seminaareja ja työpajoja. Kyseessä on kaikkiaan yksi perusteellisimmista SEKES-työryhmistä, jäseniä kaikkiaan 12, pisimpään Risto Kovala ja Maarit Viljakainen Jyväskylästä, Risto Ravattinen Joensuusta, Ismo Pöllänen Imatralta, Riitta Korpela Pietarsaaresta ja Jukka Pajunen Seinäjoelta

Risto toimi myös SEKESin hallituksessa, tähän mahtui SEKES-TEKEL yhdistäminen, SEKESin brändin ja uuden nimen pohdinta sekä toimipisteen siirto Ruoholahteen.

SEKESin kunniajäseneksi  nro 5 Mervi Käki 

Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinna toimitusjohtaja.  Mervi vei voimakkaasti eteenpäin Hämeenlinnan Kantolan Tapahtumapuiston perustamista. Puisto valmistui v. 2015 ja siellä ovat jo esiintyneet AC/DC, Iron Maiden, Guns ’n’ Roses ja Metallica yhteensä 240 000 katsojan edessä. Nykyisellään puisto on vakiintunut myönteisen mielikuvan ja aluetaloudellisen hyödyn tuojana Hämeenlinnalle

SEKESiin liittyen Mervi on, omalla pippurisella tyylillään ajanut elinvoima-asioiden nostamista kaupunkien/kuntien päätöksenteon keskiöön. Trendi on nykyisellään valtavirtaa ja toimitusjohtajat paremmin integroituneita muuhun kunnalliseen päätöksentekoon. Tämä lisää kehyn tehokkuutta ja onnistumisen edellytyksiä, myös ajatusta kehystä tietopankkina elinvoimakysymyksissä.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Uusia toimitusjohtajia kehitysyhtiöihin

Lieksan Kehitys Oy LieKen toimitusjohtajaksi on valittu KTM Heikki Rusanen. Kuhmolainen Rusanen aloittaa 1.9.2019, hän on työkennellyt Kainuun Etu Oy:n palveluksessa eri tehtävistä vuodesta 2015.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy  (Närpiö) toimitusjohtajaksi on valittu syyskuun alusta insinööri Stefan Malm. Hän työskentelee nykyisellään Logset Oy:ssä palvelujohtajana ja aiemmin Vaasanseuden Kehitys VASEKissä yritysneuvojana

Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Seppo Pietarinen. Pietarinen siirtyy tehtävään Tuusulan elinvoimajohtajan toimesta ja hän on toiminut myös  Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus – KEUKE Oy:n sekä Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen hallituksissa.

SEKES toivottaa parasta menestystä tehtäviin!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin kesäpäivät Into Seinäjoella 20.-21.8.
Into Seinäjoki järjestää vuoden odotetun huipputapahtuman, SEKESin kesäpäivät Avaruuden pääkaupungissa. Tapahtuma on tarkoitettu verkoston koko jäsenistölle – kaikki mukaan!

Tarkemmin ja ilmoittautumiset tästä.

Tiistai 20.8.

12.00 Kesäpäivien avaus, toimitusjohtaja Hannu Kantonen, Into Seinäjoki 12.15 Ajankohtaista SEKES, Jaakko Helenius 12.30 Valtiovallan toimet työvoimapulan ja kohtaanto-ongelman ratkaisussa 13.15 Case Pietarsaarenseutu; Osaavan työvoiman hankinta viestintävastaava Heidi Matinlassi, Concordia 13.45 Kahvi ja verkostoituminen 14.15 Talent Boost, johtava asiantuntija Laura Lindeman, TEM 15.00 Ryhmätyöt: Kehitysyhtiöiden rooli työvoimakysymyksissä 16.00 Päiväohjelma päättyy

18.00 Illanvietto Kyrö Distillery Company, Isokyrö

Keskiviikko 21.8.

9.00 Elinvoiman kehittäminen Seinäjoella, kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki 9.15 Viexpo- ja NordicHub, toimitusjohtaja Kristian Schrey 9.45 Business Finlandin kv-palvelut ja pilotti SEKESin kanssa, palvelujohtaja  Kari Komulainen 10.15 Kahvi ja verkostoituminen 10.20 Hallitusohjelman sisällöstä kehitysyhtiöille, Jaakko Helenius 10.40 Ryhmätyöt: Kehitysyhtiöiden rooli yritysten kansainvälistämisessä ja hyvät käytännöt 12.00 Hyvää kotimatkaa

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin hallitusohjelmatavoitteet

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019 – 2023

Kuntien omistamien kehitysyhtiöiden toiminta jakautuu yritysneuvontaan, liiketoimintaympäristön kehittämiseen mm. hankkeiden kautta ja aluemarkkinointiin. Laaja kontaktipinta yrityksiin, paikallisten olosuhteiden tuntemus ja yritysten tarpeisiin sovitettu erityisosaaminen antavat kehitysyhtiöille edellytykset toteuttaa kuntien ja valtion elinkeinopoliittisia tavoitteita. SEKES-verkoston 700 asiantuntijaa työskentelee vuosittain 30 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja on 100 000.

Pohjautuen myös TEM:n maaliskuiseen julkaisuun ”Innovaatiopolitiikan lähtökohdat” innovaatio-politiikan tavoitteista ja toimenpiteistä, nostaa SEKES hallitusohjelmatavoitteiksi seuraavat:

Yhteistyön vahvistaminen Business Finlandin ja muiden TEM-konsernin yrityspalvelu-organisaatioiden sekä kuntien yritysneuvonnan välillä.

Kehitysyhtiöiden, kuntien ja uusyrityskeskusten yritysneuvojat ovat keskeinen resurssi tunnistaa yritysten innovaatiopotentiaalia ja ohjata niitä julkisen rahoituksen ja – palveluiden piiriin. Ne toimivat ikkunana kaikkiin yrityspalveluihin ja arvioidessaan yrityksen palvelutarpeen ja tuodessaan palvelujen piiriin niistä hyötyviä yrityksiä, parantavat palvelujen kohdentumista ja vaikuttavuutta.

Kansallisen, ohjelmaperusteisen rahoituksen palauttaminen innovaatiotoimintaan.

OSKE- ja INKA-ohjelmat osoittivat, että ohjelmapohjaisella rahoituksella voidaan lisätä kuntien innovaatiopanostuksia, seutujen keskinäistä verkottumista sekä kv-yhteistyötä. Rahoitusta tulee suunnata myös kansallisia linjauksia tukevien hankkeiden valmisteluun mm. kehitysyhtiön toimesta sekä yritysten innovaatiohankkeisiin Alueellisia yrityspalveluja tulee kohdentaa toimiin, jotka tukevat alueellisia ekosysteemejä, osaamisen vahvistamista sekä innovaatiopolitiikan linjauksia. Myös EU:n rahoitusvälineillä tulee tukea kansallisen ohjelmaperusteisen innovaatiopolitiikan tavoitteita

Kehitysyhtiöiden statuksen määrittely ja kirjaaminen lakiin

TEM:n raportissa 39/2015 (Andersson) esitetään kehitysyhtiöiden roolin selkeyttämistä määrittelemällä kehitysyhtiöiden asema osana julkisesti rahoitettua kansalista elinkeino- ja innovaatiopoliittista kokonaisuutta. Tämä vastaisi esim. ammattikorkeakouluille laissa kirjattua asemaa kolmannesta tehtävästä ja helpottaisi myös kehitysyhtiön rahoituksen hankkimista EU-lähteistä. Määrittely voitaisiin tehdä laajapohjaisella valmistelulla, jossa yhdyspinnat ja roolit eri toimijoiden kesken käydään läpi.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, @sekes.fi, 0500 498 020

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Viexpo SEKESiin

Viexpo on osuuskuntapohjalla toimiva, kaksikielinen yritys, jonka perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.  Viexpon toimintamuotoja ovat

  • asiantuntija-, kehittämis- ja konsultointipalvelut yritysten kansainvälistymisen eri vaiheissa,
  • kansainvälistymistä voimistavan yritysyhteistyön kehittäminen,
  • yritysten kansainvälistymistä tukevien rahoitus- ja tukimuotojen hyödyntämisen aktivointi,
  • yritysten kansainvälistymistä aktivoivien räätälöityjen yhteistapahtumien järjestäminen,
  • ajassa kiinni oleva viestintä- ja tiedotustoiminta,
  • markkinatietopalveluiden tarjonta,
  • konsultointi, sekä kieli- ja käännöspalvelut.

Viexpo toimii Pohjanmaan ELY:n kansainvälistymisyksikkönä ja on osa Team Finland ja Business Finland verkostoja. Toimipaikat ovat Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa, Kurikassa ja Lapualla, toimitusjohtajana Kristian Schrey.

SEKES toivottaa tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kuntamarkkinointi ponnistaa nyt vastuullisuudesta – Kuntamarkkinoinnin SM-kisojen shorttilista

SM-kisan loppusuoralle valittiin 12 vaikuttavaa kampanjaa.

– Kuntamarkkinointi on varsin ammattimaista ja oivaltavaa. Kunnat ovat myös markkinoinnin alueella hyvin erilaisia, ja jokainen painottaa omia vahvuuksiaan omilla resursseillaan. Markkinointi ei välttämättä ole suurta ja kallista, vaan keskeistä on oikein kohdistettu ja mitoitettu, selkeä ja herättävä viestintä, sanoo Kuntaliiton viestintäjohtaja Maira Kettunen.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun shortlista aakkosjärjestyksessä:

Boring – Helsinki Ring of Industry, KUUMA-seutu liikelaitos

Häät linnassa, Hämeenlinnan kaupunki ja Linnan Kehitys Oy

Jääkarusellifestivaali, Lohjan kaupunki

Kaupunkiveneet, Espoon kaupunki

Kylien Kolari, Kolarin kunta

MuoviSampo – Luonnostaan huipulla, Soinin kunta

Porvoon kestävän elämäntapojen kiihdyttämö, Porvoon kaupunki

RAUMA – LUPA MENESTYÄ!, Rauman kaupunki

Senioriräppärit, Mainostoimisto KMG Turku / Turun seudun joukkoliikenne, Föli

Seinäjoki – avaruuden pääkaupunki, Seinäjoen kaupunki

Taivastelija Avaruuden pääkaupunkiin, Seinäjoen kaupunki, Into Seinäjoki Oy

#näkemys kaupungista, Lahden kaupunki

 

Tiedote Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun shortlistasta

Piiri tapahtuma toukokuussa Espoossa

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun parhaimmiston esittelyn sekä palkitsemisen lisäksi kaksipäiväisen tapahtuman aikana puheenvuoroissa kuullaan kestävän kehityksen hankkeiden hyödyntämisestä markkinoinnissa sekä asukkaita osallistavasta kehittämisestä. Kaupunginjohtaja Tytti Määttä ja toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertovat omissa puheenvuoroissaan yhden aktiivisen toimijan mahdollisuuksista vaikuttaa koko yhteisöön ja ympäristöön. Sukellamme myös hetkeksi pinnan alle kuulemaan Länsimetrosta viestinnän näkökulmasta.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Yhdistyskokous ja seminaari 11.4. Technopolis Vantaa

Klo 10 yhdistyskokous ja siitä lounaan kautta ajankohtaisseminaariin, kutsu yhdistyskokoukseen tulee jäsenille tj-kirjeessä

Seminaarin ohjelma  

12.20  Avaus ja ajankohtaista SEKES,  Jaakko Helenius

12.30  Yritysten  verojalanjälki – suuri veroselvitys, Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

13.00  Kuntien elinvoimaverkosto ja muuta ajankohtaista,  Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

13.30  Innovaatiopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet, Mika Pikkarainen, TEM

14.10  Kahvitauko

14.40  Business Finland – SEKES pilotti yritysanalyyseistä, Kari Komulainen, Business Finland

15.10  Helsinki Ring of Industry – Alueellinen yhteismarkkinointi,  Juha Leinonen, Techvilla

15.40  Tilaisuus päättyy

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jyväskylä ja Pudasjärvi SEKESiin   

Jyväskylä on SEKESin perustajajäsen ja liittyi JYKESin lakkauttamisen jälkeen takaisin verkostoon Jyväskylän kaupunki – Business Jyväskylänä tässä.  Elinkeinojohtaja on Anne Sandelin ja yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.

Pudasjärven Kehitys Oy tässä aloitti toimintansa 2018. Perustoiminnan lisäksi mm. Syötteen matkailu ja Hirsipääkaupunki Pudasjärvi ovat yhtiön teemoja, toimitusjohtajana Sari Turtiainen. 

SEKES toivottaa lämpimästi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Yrityskehittäjien kevätpäiväntasaus 12.-13.3. Tampere

SEKESin yrityskehitysjaosto järjestää tasauksen omistajanvaihdos- ja tulevaisuusteemalla.

Hotelli Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere, käynti Rautatienkadun puolelta.

Ohjelma 

Tiistai 12.3.

12.00 Tervetuloa ja ajankohtaista, BusinessTampere

12.10 Tervetuloa ja ajankohtaista, SEKES

12.15 OV-foorumi, toiminta ja tavoitteet, Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät

12.45  Ostoon/myyntiin valmistautuminen, julkinen rahoitus, Finnvera

13.15 Yrityskaupan rahoitus, Danske Bank

13.40 Kahvitauko

14.15 Ryhmätyö OV-käytänteistä eri alueilla ja kokemusten vaihto

15.15 SOTE-uudistuksen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet,

Susanna Kallama Suomen Uusyrityskeskus

16.00 Yhteenveto

19.00 Buffet-illallinen ja yhdessäoloa ravintola Periscope

Keskiviikko 13.3.

8.30 Ylivieskan Teknologiakylä; Kokemuksia digiassarista yritysneuvonassa.

9.00 Digitalisaatio ja sen vaikutukset, Kimmo Suominen, Rohjeta Oy

9.45 Ryhmätyöosuus 1 – Miten digimurros koskettaa omien alueidemme yrityksiä? – Miten voimme  auttaa niitä pärjäämään siinä?

10.30 tauko

10.45 Ryhmätyöosuus 2 – Miten digimurros muuttaa rooliamme? – Miten kehitämme osaamistamme? 11.30 Case: Tampere Business Link 11.45 Yhteenveto

Osallistumismaksu 125 €, ilman illallista 70 € + ALV, laskutetaan jälkikäteen. 50 ensimmäistä mahtuu mukaan, jokainen hoittaa majoittutumisensa itse.

Ilmoittautuminen tästä

Treffataan Tampereella!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada