Ohjeita kunnille yksinyrittäjien tuen päättymiseen liittyen

Ohjeita yksinyrittäjien tuen päättymiseen liittyen – mm. lisäaikaa hakemusten käsittelyyn ja ja käyttämättä jääneen avustuksen palautukseen TÄSSÄ

Lisatiedot: Erityisasiantuntija Lasse Laitinen, 029 504 7162, työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus 199/2020 yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille

TEM:n sivu yksinyrittäjien tuesta

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kuntien markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten Piiri-tapahtuma 8.10

Piiri-tapahtuma järjestetään verkossa

Piiri-tapahtuma on kuntien markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten vuoden päätapahtuma. Syksyn 2020 Piiri-tapahtuma on siirretty verkossa järjestettäväksi. Tapahtuman aika säilyy samana ja kokoonnumme yhteen verkon välityksellä torstaina 8.10. klo 9.30-16.30.

Viime vuonna tapahtumaan osallistui yli sata kuntien viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista. Haluamme taata kaikille turvallisen ja mielekkään osallistumisen, minkä vuoksi noudatamme viranomaisten suosituksia ja vältämme ison joukon kokoontumista samaan tilaan.

Piiri-tapahtuma järjestetään aiemman suunnitelman mukaisesti yksipäiväisenä. Ohjelma on kattava ja asiasisältö säilyy samana. Vuorovaikutteisuus ja osallistaminen on huomioitu myös verkossa monipuolisesti muun muassa iltapäivällä järjestettävissä klinikoissa.

Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kaikki kuntien ja kuntaorganisaatioiden markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset. Tule siis mukaan viettämään idearikas ja tiedon täyteinen päivä kollegoiden seurassa!

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan

Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2020 Muista kysyä ryhmähintaa, jos organisaatiostasi osallistuu useampi henkilö.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Alueesi korona-apu yrittäjälle -yhteistyöverkoston neuvojakyselyn tulokset

Suomen Yrittäjät, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry, Suomen Uusyrityskeskukset ry, Kuntaliitto ja Seutukaupunkiverkosto

Yritysten koronatuille risuja ja ruusuja

Yritysneuvojien mielestä koronatuista parhaiten toimi yksinyrittäjien tuki. Myös yrittäjän työttömyysturvan helpottaminen ja starttirahan pidentäminen saavat kiitosta. Huonoimmin toimi Valtiokonttorin jakama kustannustuki. Koronakriisin pitkittyessä yritysneuvojat ohjaisivat tukea työllistämiseen ja kiinteisiin kustannuksiin.

Tulokset kokonaisuudessan tässä

Yritysneuvojien näkemys koronatuista selviää Alueesi korona-apu yrittäjälle -yhteistyöverkoston tekemästä kyselystä, jonka tulokset kokonaisuudessaan  Kysely suunnattiin kehitysyhtiöiden, Uusyrityskeskusten ja kuntien yritysneuvojille, jotka koronakevään aikana palvelivat yrityksiä ja yrittäjiä koronaan liittyvissä kysymyksissä yli 30 000 kertaa.

Yritysneuvojien mielestä yrityksille suunnatut koronatuet olivat tärkeitä, ja ne saatiin käyttöön nopeasti. Kritiikkiä saa kuitenkin tukimuotojen järjestys. Tukea kiinteisiin kustannuksiin olisi tarvittu kiireellisesti ensimmäisenä ja kehittämistukea vasta myöhemmin.

Yksinyrittäjätuelle toivotaan jatkoa

Parhaiten yritysneuvojien mielestä toimi kuntien jakama yksinyrittäjätuki, vaikka tuen kriteerit olivat tiukat: liikevaihtoa piti olla riittävästi ja sen piti alentua 30 prosenttia kustannusrakenteesta riippumatta. Kuitenkin jo 15 prosentin alenema voi johtaa yrittäjän maksuvaikeuksiin. Tiukat kriteerit ovatkin yritysneuvojien mielestä suurin syy siihen, että tukea ei ole haettu niin paljon kuin odotettiin.

Kaksi kolmasosaa yritysneuvojista toivoo, että yksinyrittäjätuen voimassaoloaikaa jatkettaisiin. Perusteena tälle nähdään se, että osaan yrittäjistä koronatilanne vaikuttaa viiveellä ja toisaalta näin voitaisiin varautua myös koronatilanteen mahdolliseen uuteen pahenemiseen. Yritysneuvojat korostivat myös, että jos koronakriisi jatkuu, tukea pitää suunnata työllistämiseen, palkkoihin ja kiinteisiin kustannuksiin, vaikka yleisesti yritysneuvojat pitävät kehittämistyöhön kannustamista hyvänä.

Kehittämistuet nopeita, kustannustuki epäonnistui

Business Finlandin toiminta ja kehittämistuki saavat kiitosta nopeudesta sekä hakulomakkeen selkeydestä. Kritiikkiä keräävät muuttuneet tulkinnat. Ensimmäisenä tukea hakeneet saivat isoja tukia kevyimmin perustein kuin myöhemmin tukea hakeneet. Kokemukset ELY-keskusten kehittämistuesta olivat hyvin samankaltaisia. Kritiikkiä ELY-keskukset saivat päätöksenteon hitaudesta.

Kustannustuki koettiin yritysneuvojien keskuudessa yleisesti ottaen epäonnistuneeksi. Valtiokonttorin hakumenettely oli selkeä ja helppo, mutta tuen kriteereitä kritisoitiin voimakkaasti. Yritysneuvojien mukaan kustannustuki kohdistui vain suurempiin yrityksiin määrätyillä toimialoilla. Se palveli esimerkiksi isoja työllistäjiä tai korkeaa vuokraa maksavia yrityksiä, eikä sen koettu soveltuvan mikroyrityksille tai pienille ja keskisuurille yrityksille.

Finnveran lainoja ja takauksia ei pidetty sopivana kriisitilanteeseen, eikä niitä yritysneuvojien mielestä tulisi laskea koronatueksi. Lainamuotoinen tuki koettiin ennemminkin aikapommiksi, kun tulevaisuudesta ei ole tietoa.

Yrityspalvelujen ja yhteistyön merkitys korostuivat koronatilanteessa

Yritysneuvojien työssä suurimman haasteen muodostivat eri tukimuotojen muuttuvat ehdot, kriteerit ja ohjeistus. Ne aiheuttivat sekavuutta ja myös eriarvoisuutta yritysten ja yrittäjien välille. Positiivisena yritysneuvojat kokivat sen, että yritysten tietoisuus maksuttomista yrityspalveluista parani ja toisaalta yritysneuvojien kosketuspinta yrittäjiin parani.

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n, Suomen Uusyrityskeskukset ry:n, Kuntaliiton, Seutukaupunkiverkoston ja Suomen Yrittäjien akuuttiin tarpeeseen luoma yhteistyöverkosto koettiin ensiarvoisen tärkeäksi ja tuloksekkaaksi, ja sen merkitys tulevaisuudelle koettiin suureksi. Verkoston yhteistyön toivottiin jatkuvan ja tiivistyvän myös poikkeustilanteen jälkeen.

Lisätietoja kyselystä:

Kysely yritysten korontuista yritysneuvojille toteutettiin Webropol-kyselynä 3.9.–11.9.2020. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkostossa mukana olleiden yritysneuvojien näkemyksiä ja kokemuksia eri tukimuotojen ohjeistuksista, toimivuudesta ja kehitystarpeista. Kyselyyn saatiin yhteensä 289 vastausta, joka on 39 prosenttia kohderyhmästä.

Pääkohderyhmänä oli 741 henkilöä, jotka osallistuivat kevään aikana pidettyihin Alueesi korona-apu yrittäjälle -yhteistyöverkoston webinaareihin. Lisäksi kyselyä jaettiin Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n verkostonsa yritysneuvojille lähettämässä uutiskirjeessä.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Lappiin kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruus – kehitysyhtiöt kisassa hyvin edustettuina

Hiljaisuus voitti markkinointikilpailun

 Luontaisten vahvuuksien omaperäinen ja tuottoisa markkinointi toi tämän vuoden kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruuden Lapin kansainväliselle matkailukampanjalle ”Sound of Lapland”. Hopeaa voitti Iisalmen kaupunki monipuolisella asukasmarkkinoinnillaan ja pronssia Kymsote maakunnan asukkaat osallistaneella palvelu- ja brändiuudistuksella.

– Hiljaisuus ja luonnon äänimaisema eivät ehkä ole tyypillisiä ja helppoja markkinoinnin välineitä, mutta Lapin kampanjassa on saatu huolellisesti toteutetulla ja kohdistetulla aineistolla laajasti kansainvälistä kiinnostusta. Toinen äänielementti eli ulkomaisen artistin musiikkivideo Lapin maisemissa täydensi kampanjaa uudenlaiselle kohderyhmälle. Tulokset olivat vakuuttavia maailmanlaajuisesti, sanoo kuntamarkkinoinnin SM-kisan tuomariston puheenjohtaja, Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä.

”Sound of Lapland” -kampanjan on toteuttanut Lapin alueellinen markkinointi- ja viestintäyhtiö House of Lapland, jonka omistavat Lapin kunnat, korkeakoulut ja Lapin Yrittäjät.

Hopealle nousi Iisalmen markkinointikampanja ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” Iisalmen kaupungin toteuttamassa kampanjassa on tukena 30 yrityksen, oppilaitoksen ja yhdistyksen verkosto. Tämä ”ihmeidentekijöiden yhteisö” järjesti Iisalmeen koeajaksi muuttaneen somettajan asumisen, hääkilpailun, videoita ja markkinointitilaisuuksia muualla Suomessa. Kampanjan jälkeen Iisalmi sai muuttovoittoa suotuisan elinkeinokehityksen ohella.

Pronssikampanja käytti voimakkaasti kansalaisten osallistumista markkinoinnissa. Kymsote-kuntayhtymä aloitti viime vuonna toimintansa kutsumalla kymenlaaksolaisia suunnittelemaan ja testaamaan palveluja. Prototyyppi-henkilöiden etsiminen, ryhmän toiminta ja tuloksista viestiminen olivat kaikki avointa markkinointia ja kehitystyötä. Tuloksena Kymsote sai aidosti asiakaslähtöistä toimintaa, myönteistä julkisuutta ja luottavaisen asiakaskunnan.

Tuomaristo jakoi myös kaksi kunniamainintaa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle ja Vaasan seudun kehitys- ja matkailuyhteisöille. Pohjois-Karjalan asukasmarkkinointi perustui nykyisten asukkaiden lähettämiin kutsukirjeisiin, konkreettisiin palveluihin ja yksilölliseen avustamiseen. Vaasan seudun yhteinen verkkopalvelu on koonnut onnistuneesti ja tuloksekkaasti neljän organisaation palvelut ja tiedot käyttäjälähtöiseksi kokonaisuudeksi.

Hyviä malleja kuntamarkkinointiin

– Tällä kertaa kilpailussa nousivat esiin vaikuttajamarkkinoinnin erilaiset muodot: bloggaajat, asukkaiden aktivointi, laaja yhteistyö ja -suunnittelu. Markkinointi on entistä enemmän yhdessä avoimesti tekemistä, ei vain yhtä totuutta ylhäältä päin tarjoiltuna. Näin syntyy aito ja uskottava kuva, joka houkuttelee tutustumaan vertaiskokemusten kautta.

– Tärkeätä on edelleen tukeutua paikkakunnan ja seudun omiin vahvuuksiin. Luonnosta on hyvä löytää juuri oma erityispiirre, tapahtumista ainutlaatuinen elementti. Myös arjen toimintoja voidaan markkinoida omaperäisesti, kuten esimerkiksi kirjastopalveluja tai henkilöstön rekrytointia, sanoo SM-kisan tuomariston puheenjohtaja Jari Seppälä.

Markkinointi tukee elinvoimaa

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 15. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailuun on osallistunut vuosien varrella jo noin 650 markkinointiprosessia tai -kampanjaa muun muassa elinkeino-, matkailu- ja asukasmarkkinoinnin sekä henkilöstöviestinnän alueilta. Tavoitteena on korostaa markkinoinnin merkitystä alueen elinvoiman ja kehityksen tukena ja antaa koko kuntakentälle hyviä käytännön esimerkkejä hyvästä markkinoinnista.

Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun voittajat 2020:

Kultaa:

Sound of Lapland / House of Lapland Oy

Hopeaa:

Emme odota ihmeitä. Teemme niitä. / Iisalmen kaupunki

Pronssia:

Kymsoten prototyypit / Kymsote

 

Kunniamaininnat:

Pohjois-Karjalan asukasmarkkinointi / Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Vaasa.fi – seudullinen verkkopalvelu / Vaasan kaupunki, VASEK, Visit Vaasa, Merenkurkun maailmanperintö ry

 

Tuomariston kokoonpano:

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Toiminnanjohtaja Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry

Tutkimusjohtaja Teemu Moilanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Asiantuntija Ida Müller, Työ- ja elinkeinoministeriö

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, Suomen Kuntaliitto

Lisätietoja: Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, Suomen Kuntaliitto, tuomariston puheenjohtaja, 050 66 743

Markkinointipäällikkö Eija Rautiainen, Suomen Kuntaliitto, 045 316 1600

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Webinaari 1.9. klo 12 – 13

Suomen Yrittäjien, Uusyrityskeskusten ja SEKESin  muodostama Korona-apuryhmä järjestää webinaarin yritysneuvojille 1.9. klo 12-13.

Ohjelma

  • Anssi Kujala Suomen Yrittäjät
  • Pekka Syrjänen Valtiokonttori, kustannustuki
  • Jarkko Huovinen Kuntaliitto, yksinyrittäjätukikysely
  • neuvojakokemuksia VASEK/Startia Vaasa.

Ilmoittaudu TÄSTÄ

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Materiaali Business Finlandin webinaarista häiriörahoitus; projektien seuranta ja raportointi

Projektin seuranta, hyväksyttävät kustannukset, kirjanpito  ja raportointi  tässä  ja tässä 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Uusia toimitusjohtajia SEKES-verkostoon

VTM Kimmo Niemi on valittu Kouvola Innovationin toimitusjohtajaksi 1.9. alkaen, tässä 

YTM, MBA Leena Perämäki on valittu Into Seinäjoen toimitusjohtajaksi, tässä 

SEKES onnittelee!

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Yritysten Korona-apu: Tietoja yrittäjien neuvojille ja yrittäjyyden puolesta toimiville
Haastava kevät – kiitos tekijöille

 

Hallitus päätti maanataina, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan ja poikkeusolot päättyvät tiistaina 16. kesäkuuta. Erilaisia rajoituksia silti jatketaan. Onneksi akuuttivaihe on taittumassa, vaikka yritykset odottavat vielä eduskunnan siunausta luvatusta kustannustuesta sekä eväitä uudistumiseen.

Kevät on ollut kaikkialla todella haastava. Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n ja Suomen Uusyrityskeskus ry:n käynnistämä Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston yritysneuvojien apu yrittäjille on ollut korvaamaton.

Haluamme kiittää kaikkia korona-avun tarjoamisessa mukana olevia tahoja. Varovainen arviomme on, että neuvontatapahtumia on yhteensä tähän päivään asti verkostossa tehty noin 30 000 kpl. Se on suorastaan huikea suoritus. Suomalaiset yrittäjät ovat saaneet maksutonta, osaavaa ja luotettavaa neuvontaa verkoston kaikilta osapuolilta.

Kiitos teille. Työpanoksenne on ollut korvaamaton ja uskomme yrittäjien arvostavan tätä työtä pitkään.

Toivottavasti kukin voi hieman juhannuksena vetää happea. Toivottammekin hyvää juhannusta!

  • Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
  • Susanna Kallama, toimitusjohtaja, SUK ry
  • Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja, SEKES ry

 

Yritysten uudet tukimuodot

Yrityksille suunnatuissa tukitoimissa on tapahtunut muutoksia:

Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatukien haku on sulkeutunut.

Ravitsemusliikkeille suunnattu hyvitys toiminnan rajoittamisesta ja tuki työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen on otettu käyttöön.

Kustannustuki on eduskunnan käsittelyssä ja haku avataan mahdollisimman pian.

Starttirahan joustot ja yrittäjän oikeus työmarkkinatukeen ovat saamassa jatkoa vuoden 2020 loppuun.

Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta lainamuotoista rahoitusta.

Olemme päivittäneet lisätietolinkit kootusti yritysneuvojien tukisivustolle – tutustu tässä

 

Seuraavat vaiheet?

Eri tukimuotojen lisäksi on yrityksille tarjottava uusia välineitä uuden kehittämiseen. Näiden synnyttämisessä ja jakamisessa vertaistoiminta neuvojien välillä on tärkeää.

Luotu yhteistyöverkosto tarjoaa tähän toimivan alustan. Yhteistyötä on siten syytä jatkaa ja kehittää.

Lue lisää tiedotteestamme tässä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Business Finlandin tulevaisuusskenaariot

tässä ja skenaarioiden hyödyntäminen esim. kehitysyhtiöissä Capful tässä

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada