Suosituslista Korona-apu yrittäjille -neuvontaan

Suosituslista  TÄSSÄ  tässä on tehty neuvojan työn tueksi.

Käy mainitut asiat yrittäjän kanssa läpi ja katso tarvittaessa ko. toimijan nettisivuilta yksityiskohtaisemmat tiedot

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto laativat yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi koskien mm. vuoropuhelua, yrittäjien maksuvaikeuksia, julkisia hankintoja, sote-palveluja ym. tavoitteena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja siten kuntien elinvoima.

Suositukset tässä 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES ja SUK ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä, jonka vaikutukset elinkeinoelämään ovat ennennäkemättömän rajut.

Yhteistyömme tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Koronakriisin myötä suurella osalla pieniä yrityksiä kassavirta on loppunut. Samalla kiinteät kulut juoksevat. Aikaa reagoida tilanteeseen on päiviä tai viikkoja – ei kuukausia.

Yhteistyön tarkoituksena on myös jakaa yhteistä tilannekuvaa yritysten toimintaedellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä koko maassa. Tiedonvaihtoa organisaatioidemme kesken on tehostettu, jotta yritykset saavat juuri heille parhaiten sopivaa palvelua. Suosittelemme, että kaikissa maakunnissa eri yrityspalveluorganisaatiot järjestäytyvät yhteiseen työhön “Alueesi korona-apu yrittäjille” -yhteistyöryhmänä.

Yritysten neuvontapalvelut auttavat kriisissä

Suomen Yrittäjien, kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskusten henkilöstö ja kuntien yritysneuvojat  palvelevat normaalisti yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä. Nyt resurssit ovat kohdistettu yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan. Kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskuksien neuvontapalvelujen yhteystiedot on koottu yhteen ja toimitettu kansallisten yrityspalveluiden käyttöön, jotta ne voivat tehokkaasti ohjata yrittäjiä alueellisten yritysneuvontapalvelujen pariin.

Alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy myös osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta linkki.  Tässä vaiheessa kysymys on noin 400 osaavan yritysneuvojan palveluista ja  voitte jakaa tätä linkkiä ja myös sijoittaa sen omille nettisivuillenne.

Esityksiämme yritysten tilanteen helpottamiseksi

Olemme esittäneet seuraavia ratkaisuja yritysten tilanteen helpottamiseksi työja elinkeinoministeriölle. Toimenpiteet on toteutettava erittäin nopeasti, jotta yritysten kriisiytyneeseen tilanteeseen ehditään vaikuttaa.

 • Finnveran lisävaltuudet ja rahoituspäätökset yrityksille. Jaamme tietoa Finnveran instrumenttien käytöstä ja autamme yrityksiä rahoitushakemuksissa. Tämä keventää Finnveran neuvontakuormaa ja nopeuttaa päätöksiä
 • Valtion kehittämisavustukset on syytä ohjata tehokkaammin kriisin hoitoon yrityksissä ja neuvontaan ja käsittelyaikoja on saatava lyhyeksi.Lyhyen aikavälin sopeutussuunnitelmia tulee voida hyödyntäächakemusperusteena.
 • Kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden hankerahoitusta tulisi voida käyttää tässä poikkeustilanteessa hanketoiminnan lisäksi myös yritysneuvontaan.
 • Toimintaympäristötuki. Ehdotamme toimintaympäristötuen käyttöä neuvontapalveluille muun muassa kehitysyhtiöissä, uusyrityskeskuksissa ja yrittäjäjärjestössä.

Yhteistyöterveisin

Anssi Kujala  varatoimitusjohtaja  Suomen Yrittäjät

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto

Jaakko Helenius toiminnanjohtaja SEKES

Susannan Kallama toimitusjohtaja Suomen Uusyrityskeskukset

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto ja SUK yhteistyöhön koronakriisin hoitamisessa

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES  ja SUK ovat valmistelleet  yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiksi.

Mainitut organisaatiot palvelevat normaalioloissa päivittäin yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä.  Organisaatiot kokevat, että nyt on tärkeintä varmistaaresurssit yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan ja osoittavat tähän resurssia muista toiminnoistaan.

Keinoina alkuvaiheessa ovat muun muassa:

 • suunnata nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yrityksien neuvontaan akuutissa kriisitilanteessa
 • selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitushakemuksissa
 • selvittää missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa.
 • tehdä selkeitä ohjeita ja suosituksia mm. kuntien ja yrittäjäyhdistysten väliseen yhteistyöhön poikkeusoloissa.

Organisaatiot korostavat, että ihmisten terveys on ensisijalla, mutta nyt samalla on nähtävä myös kulman taakse. Yhtään elinkelpoista yritystä ei saa kaataa tässä poikkeustilanteessa ja kaikki mahdolliset vanhat ja uudet keinot on otettava täysimääräisinä erittäin nopeasti käyttöön.

Lisätiedot:

Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, 0400 567 925

Suomen Yrittäjät on 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto +358 9 771 2000

Suomen Kuntaliitto on kuntien ja kaupunkien kaksikielinen edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämisjärjestö. Mukana toiminnassamme ovat myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät ja muita kuntataustaisia toimijoita. Suomen kunnat luovat perustan asukkaidensa hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävissään. www.kuntaliitto.fi

Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja SEKES ry, 0500 498 020

Suomen Elinkeino – ja Kehitysyhtiöt SEKESin muodostavat kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 53 ja ne työskentelevät vuosittain syvemmin noin 30 000 yrityksen kanssa yritysneuvonnassa, hanketoiminnassa tai aluemarkkinoinnissa.

Susanna Kallama, toimitusjohtaja  puh. 040 587 2445, [email protected]

Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry on yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 30 alueellista Uusyrityskeskusta sekä lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana auttamassa alkuun menestyviä yrityksiä. Keskukset palvelevat vuosittain lähes 20 000 yrittäjyyttä pohtivaa henkilöä. www.uusyrityskeskus.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

ETÄMAHDOLLISUUS – SEKESin ja Business Jyväskylän järjestämä ennakointi- ja tulevaisuuspäivä 30.3. klo 10-16

Ennakointi- ja muutoskyvykkyys on yhä tärkempää. Kehitysyhtiön tulee antaa yrityksille eväitä liiketoiminnan ennakointiin, kuntaomistajalle näkemystä muutossuunnista ja muokata omaa toimintaansa tulevaisuustuntoisesti.

Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja päivän aikana:

 • lisäämme yhteistä ymmärrystä tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista
 • opimme ennakoimaan tulevaa suhteessa kulloiseenkin kehitettävään teemaan
 • saamme käytännön kokemusta tulevaisuustietoisen yhteissuunnitelun työtavasta ja menetelmistä
 • opimme lisäämään ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä
 • tuotamme johtopäätökset ja suositukset suhteessa muutosilmiöihin, villeihin kortteihin ja heikkoihin signaaleihin. Näitä myös yksittäinen kehitysyhtiö voi käyttää omaan tulevaisuuspohdintaansa.

Fasilitoijana kokenut Jari Koskinen sid-group.org & futuresplatfom.com

Paikka: Verso-hotelli, Kauppakatu 35, Jyväskylä tässä.

Ilmoittautumiset  tästä

Hinta 45 eur/henkilö, laskutetaan jälkikäteen. Kahvi 9.30, omakustannelounas.

Tervetuloa!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Laukaan kehitysyhtiö SEKESiin
Laukaan kehitysyhtiö Oy liittyi SEKES-verkostoon, yhtiön toimitusjohtajana on Seppo Niskanen.
Laukaan kehitysyhtiö rakentaa kunnan ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, tukee ja käynnistää yritystoimintaa kehittäviä hankkeita ja auttaa sopivien tontti- ja toimitilojen etsimisessä.

Laukaan kehitysyhtiö on Laukaan kunnan tytäryhtiö. Kehitysyhtiön tehtävänä on edistää uusia työpaikkoja luovien yritysten hakeutumista Laukaaseen ja tukea yritysten kehittymistä ja kasvua.

Kehitysyhtiö toteuttaa Laukaan kunnan elinkeinopolitiikkaa Laukaan elinkeinostrategian  ja kuntastrategian mukaisesti. Laukaan kunta ostaa Laukaan kehitysyhtiöltä palveluja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi vuosittain kunnan talousarviossa määritellyllä summalla. Yhtiön ulkopuolinen rahoitus perustuu osaomistuksen tuottoihin, osallistumismaksuihin, hankerahoitukseen ja asiantuntijapalveluiden myyntiin. Osaomistajuusmalleissa yhtiö toteuttaa exit-strategiaa.

SEKES toivottaa tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Outokummun Seudun Teollisuuskylä SEKESiin

Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy liittyi SEKES-verkoston jäseneksi vuoden alussa, yhtiön toimitusjohtajana on Juuso Hieta.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy on toiminut yli 40 vuotta yritystoiminnan organisaattorina, rakentanut lähes 70 000 m² toimitilaa ja kiinteät suhteet elinkeinoelämän kehittäjiin ja rahoittajiin.

Outokumpu – Pohjois-Karjalan maakunnan yrittäjyyskunta  vuosina 2009 ja 2013 – on 6800 asukkaan kaupunki, jossa on noin 1000 teollista työpaikkaa. Teollisten työpaikkojen suhteellisen suuri osuus kaikista Outokummun työpaikoista tekee Outokummusta yhden Suomen teollistuneimmista kunnista. Yritysystävällisellä seudulla on kymmeniä AAA -luottoluokituksen menestysyrityksiä ja hyvää keskinäistä sparrausta, jossa yritykset ruokkivat toinen toisiaan luontevalla yhteistyöllä.

www.outokummunteollisuuskyla.fi

SEKES-verkosto toivottaa tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

DYNAMO Närpes SEKESiin

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy sijaitsee Närpiön ydinkeskustassa, Närpiön Yrityskeskuksessa – jota närpiöläiset usein kutsuvat ”Dynamo-taloksi”.

Yrityskeskuksessa toimii useita yrityksiä ja hankkeita.Kiinteistöstä voi vuokrata tiloja erilaista toimintaa varten – sekä lyhyeksi että pitkäksi aikaa.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy aloitti toimintansa vuonna 1992. Osakkeenomistajina ovat Närpiön kaupunki (47 %) sekä pankit, vakuutusyhtiö ja Närpes Företagare rf -yrittäjäyhdistys (yhteensä 53 %).

Dynamossa työskentelee vakinaisen henkilökunnan lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisissa hankkeissa.Osalla hankehenkilöstöä on toimistotilat Pietarsaaressa.

Pääasiallisena tehtävänämme on yhteistyössä muiden kanssa luoda edellytyksiä paikallisen/alueellisen elinkeinoelämän kehittymiselle.Tavoitteenamme on, että tulevat yrittäjät, jo toiminnassa olevat yritykset sekä Närpiön elinkeinoelämä voivat saada meiltä apua kaikkeen aina yrityksen perustamisesta sen johtamiseen ja kehittämiseen.

Dynamon toiminnassa pyritään tehokkaaseen työskentelyynja resurssien yhteensovittamiseen paikallisen/alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseksi.Vapaamuotoisen ja joustavan työtapamme ansiosta olemme jo alusta lähtien pyrkineet pitämään ”asiakkaidemme” yhteydenottokynnyksen mahdollisimman matalana kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrittäjät tarvitsevat toiminnalleen hyvin toimivia yhteyksiä ja verkostoja.Dynamo on vuosien mittaan luonut juuri tällaisia hyviä verkostoja ja yhteyksiä, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja paikallista elinkeinoelämää.Ehkä tarvitset jonkun, joka voi toteuttaa hyvän idean tai päinvastoin?Vakiintunut ja kansainvälinen yhteysverkostomme on asiakkaidemme käytettävissä – hyödynnä sitä!

https://www.dynamohouse.fi/

SEKES-verkosto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Business Kangasala ja Kontionloikka SEKESiin

Business Kangasala Oy ja Kontionloikka Oy Kontiolahti ovat liittyneet SEKESiin.  Hallitus hyväksyi uudet jäsenet viime viikolla ja SEKESin jäsenmäärä on nyt 51 + 4.

Business Kangasala Oy on perustettu 2018. Yhtiön tehtävänä on kehittää Kangasalan kaupungin elinkeino- ja matkailutoimintaa, toimitusjohtajana on Päivi Kuusivaara. Business Kangasala Oy vastaa myös kaupungin ja Kangasalan Yrittäjät ry:n ja Kuhmalahden Yrittäjät ry:n yhteistyöstä ja sekä tekee seutuyhteistyötä Business Tampereen kanssa https://www.businesskangasala.fi/

Kontionloikka Oy on vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut kehitysyhtiö Kontiolahdessa, jonka toimialaan kuuluvat yritysten kasvun edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittämis- ja yrityspalvelujen tuottaminen sekä matkailun kehittäminen, toimitusjohtajana Annu Ahonen. Kontionloikka on mukana kaiken kokoisten ja ikäisten yritysten arjessa. https://www.kontiolahti.fi/palvelut-yrittajille

SEKES-verkosto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Blogi OV-foorumi: Kehitysyhtiöt yrittäjän tukena omistajanvaihdoksissa

OV-foorumi.fi    2.12.2019

Kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ovat vapaaehtoisesti perustettuja organisaatioita, joiden toiminta pohjautuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Ne ovat kehittämisen kehtoja, jotka palvelevat moninaisesti alueen elinvoimaa.

Pohjimmiltaan kehitysyhtiö kohtauttaa alueen toimijoita yhteisessä kehitystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa seudun elinvoiman vahvistamiseksi kolmessa perustehtävissään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Kehitysyhtiöissä on havaittu yritysten omistajanvaihdoksissa ja niiden edistämisessä suuri potentiaali kasvulle. Useiden yritysten on todettu ottavan kasvu- ja työllistämisloikan omistajanvaihdoksen jälkeen. Uudet omistajat tuovat kannattavaankin yritykseen uusia ideoita ja toimintatapoja, joten omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa. Jo toimiva, vakiintunut yritys on myös helpompi alusta luoda kannattavaa kasvua ja työpaikkoja kuin alkava yritys.

Omistajanvaihdosten edistämisessä kehitysyhtiöillä on selkeä rooli, se tuntee alueen yritykset ja yrittäjät mikä auttaa omistajanvaihdostarpeiden tunnistamisessa ja niiden ennakoinnissa. Kehitysyhtiön yritysneuvoja voi nostaa asian yrittäjän kanssa esille, olla keskustelukumppanina ja sparraajana ja siten valmistaa pohjaa isolle päätökselle. Kehitysyhtiö voi verkostojensa avulla tuoda yrittäjän käyttöön eri asiantuntijoita yrityksen myyntikuntoon rakentamisesta aina arvonmäärittelyyn.

Kaikissa tapauksissa on eduksi, että ov-kysymys tuodaan ajoissa esiin, jotta yrittäjä voi varata riittävästi aikaa henkiselle valmistautumiselle, yrityksen myyntikunnon rakentamiselle, jatkajan etsimiselle ja luopumistilanteeseen valmistautumiselle.  Aikajänne tarpeen tunnistamisesta itse ov-tilanteeseen on yleensä useita vuosia ja kehitysyhtiö on yrittäjän tukena koko prosessin ajan.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada