Omistajanvaihdosbarometri 2021

Yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kysymys on yrittäjien menestyksestä, ja kansantalouden kasvusta. Omistajanvaihdoksissa on mitä suurimmassa määrin kyse myös työpaikkojen jatkosta ja alueiden elinvoimasta.

Yrittäjyyspolitiikan ja omistajanvaihdospalvelujen pohjaksi tarvitaan tutkittua tietoa ja nyt päivitetään viimeksi 2018 tehty Omistajanvaihdosbarometri.

Toivon, että nostat barometrin esille yritysasiakkaasi kanssa ja jaat / lähetät sopivalla saatteella vastauslinkkiä alla, baro on auki 31.3. saakka

https://link.webropolsurveys.com/S/C3BFAC05DAD7F662

Vastaukset ovat luottamuksellisia

Vastaukset analysoidaan tilastollisesti eikä yksittäisen vastaajan tietoja julkisteta. Tutkimuksesta ja sen tuloksista tehdään yhteenvetoraportti, josta tiedotetaan laajasti. Vastauksista muodostetaan myös alueelliset yhteenvedot ja jotta näistä tulisi luotettavat, tarvitaan vastauksia joka alueelta.

Lisätiedot

Vararehtori, KTT Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, [email protected], puh. 040 8305 189.

Lämmin kiitos panoksestasi barometrin onnistumiseen!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jarkko Sorvanto Ikaalisten Kylpyläkaupungin toimitusjohtajaksi

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu OTM Jarkko Sorvanto Ylöjärveltä. Jarkko siirtyy tehtävään Ylöjärven kaupunginjohtajan toimesta.

Kehittämisyhtiön hallituksen päätös oli yksimielinen. Hakemuksia saatiin 19 ja hakijoista haastateltiin 7.

SEKES-verkosto toivottaa tervetulleeksi mukaan!

Etusivu – Visit Ikaalinen Visit Ikaalinen

 

 

 

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Business Rovaniemi SEKESiin

Uusiutunut Business Rovaniemi on kuunnellut yrittäjien tarpeita

Rovaniemellä yrittäjien ääni on saatu kuuluviin. Pitkään toivottu yhden luukun -palveluperiaate on otettu käyttöön.

Business Rovaniemi on integroinut samalle luukulle niin yritystoimintaan, kehittämiseen ja rahoitukseen kuin kaavoituksiin, hankintoihin, tontti- ja tilapalveluihin sekä työllisyyteen liittyvät palvelut.

– Olemme tehneet uudistuksia tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Heidän esittämänsä toiveet ovat ohjanneet monella tavoin sitä, miten kaupungin elinvoimapalveluita on uusittu. Palveluiden fyysinen saavutettavuus on samalla parantunut, sillä yrityskehittäjämme löytyvät ydinkeskustasta, aivan ykköspaikalla Ainonkadulla sekä uudet verkkopalvelut parantavat palvelujen löydettävyyttä, toimialajohtaja Jukka Kujala muistuttaa.

Verkosto toivottaa Rovaniemen tervetulleeksi mukaan!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Korona-apuryhmän webinaari yritysneuvojille 17.12. – materiaali

Webinaaritallenne tässä 

Yleiskatsaus, Anssi Kujala SY, tässä

Yritys-Suomi, Talousapu-neuvontapalvelut, Jari Leskinen TEM  tässä

Miten haet kustannustukea II, Tuomo Yliluoma, Valtiokonttori  tässä

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKESin hallitus 2021

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 26.11.2020 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2021. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Elina Pekkarinen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keukesta.

– Kehitysyhtiöt ovat keskiössä alueensa elinvoimatyössä ja niillä on merkittävä rooli myös yritysten ikkunana kaikkiin julkisiin ja yksityisiin yrityspalveluihin. Korona-aikana kehitysyhtiöiden työ neuvonnan etulinjassa on tullut erityisen näkyväksi, ne tarjoavat neuvontaa toiminnan sopeuttamisessa ja kehittämisessä, erilaisten rahoitusten hakemisessa sekä yrittäjän jaksamisen tukemisessa, toteaa Pekkarinen

SEKESin hallitus 2021

Elina Pekkarinen, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, puheenjohtaja

Ari Eklund, Prizztech Oy

Risto Kovala, Business-Jyväskylä

Jouko Laitinen, Navitas Kehitys Oy

David Lindström, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Pasi Pitkänen, Raahen Seutukunnan Kehittämiskeskus

Stefan Råback, Vaasanseudun Kehitys VASEK Oy

Annu Räsänen, Kontionloikka Oy

Terho Savolainen, Iisalmen Teollisuuskylä Oy

Sari Turtiainen, Pudasjärven Kehitys Oy

Hallituksen asiantuntijajäseninä toimivat Jarkko Huovinen Kuntaliitosta,  Susanna Kallama Suomen Uusyrityskeskuksista sekä Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä.

Lisätiedot:

SEKES ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, puh. 0500 498 020 tai [email protected]

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ja elinkeinotoimet kautta maan. SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana. SEKESiin kuuluu 54 varsinaista jäsentä sekä yhteisöjäseninä Suomen Yrittäjät, Suomen Uusyrityskeskukset, Kuntaliitto sekä Euroopan kehitysyhtiöyhdistys EURADA.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Paavo Tikkanen SEKESin kunniajäseneksi

SEKESin yhdistyskokous on valinnut Paavo Tikkasen SEKESin kunniajäseneksi numero 6., valinta julkistettiin yhdistyskokouksessa 26.11.

Paavo on työskennellyt Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtajana,  SEKESin hallituksessa yhdistyksen perustamisesta 2004 vuoteen 2008 ja SEKESin palveluksessa 2009 – 2012.

SEKESissä Paavon vastuulla oli erityisesti Seudulliset Yrityspalvelut / SeutuYp – hanke, jossa yrityspalvelutoimijoiden roolijakoa selkeytettiin ja niiden yhteistyötä syvennettiin. Kaikkiaan hankkeessa muodostettiin 68 yhteistyösopimusta yhteensä 556 sopijaosapuolen välille ja saatiin aikaan laajaa kansallista vaikuttavuutta.

Verkosto onnittelee!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

SEKES – ajankohtaiswebinaarin 26.11. materiaalit

Ohjelma

 • Lakeside Airpark Finland – konsepti Mänttä,  tässä
  • toimitusjohtaja Otto Huttunen, MW-Kehitys Oy
 • Kierrätyspuistokonsepti akkuteollisuudelle, tässä
  • toimitusjohtaja Sampo Siik, YTEK Ylivieska
 • Aluekehittämisen elvytysrahoitus, tässä
  • aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM
 • Kehitysyhtiön palvelusopimus omistajakunnan kanssa, tässä
  • toimitusjohtaja emerita Mervi Käki, Hämeenlinna

Kiitos esitelmän pitäjille, erinomaiset katsaukset!

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa

Neljän kehitysyhtiön tapaustutkimus omistajaohjauksesta ja toimintaprofiilin muutospaineista, EVE-verkosto 2020 / Markku Pyykkölä tässä

Kehitysyhtiöiden omistajaohjaus ja muuttuva toimintarooli neljän esimerkkiyhtiön näkökulmasta – webinaari 6.11.2020, materiaali tässä

Kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden rooli ja omistajaohjauksen toimintatavat herättävät tällä hetkellä suurta kiinnostusta kuntapäättäjien joukossa. Elinvoiman edistäminen on yhä keskeisemmäksi koettu kunnan toimintalohko, kun kunta on muuttumassa palvelukoneesta alueensa kasvun ja kehityksen moottoriksi. Odotukset elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiselle kasvavat samaan aikaan kun resurssit ovat niukkenemassa. Harkinta siitä, mitä elinkeinojen edistämisen osalta kannattaisi tehdä ja miten tekeminen kannattaisi organisoida, käy kunnissa vilkkaana.

Selvityksessä, joka perustuu neljän kehitysyhtiön tilanteen tarkasteluun ennen muuta vapaamuotoisten haastattelujen pohjalta, nostetaan esiin näitä ajankohtaisia teemoja niin omistajaohjauksen kuin kehitysyhtiöiden tehtävämäärityksen näkökulmista. Tarkastelussa oli mukana: SavoGrow Oy, Linnan Kehitys Oy, Kemin Digipolis Oy ja Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek.

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Oppilaitoksista vauhtia omistajanvaihdoksiin

Oppilaitoksista vauhtia omistajanvaihdoksiin: opiskelijat yrityskaupan kautta yrittäjiksi

Suomen yrittäjäkoulutus on vahvasti startup-vetoista. Samaan aikaan kymmenet tuhannet pitkän linjan yritykset tarvitsisivat uutta jatkajaa, jottei niiden yritystoiminta lakkaa. Omistajanvaihdosfoorumi haastaa oppilaitoksia panostamaan ns. jatkajakoulutukseen, jotta olemassa oleviin yrityksiin löydettäisiin uudet vetäjät.

Tänään julkistettu selvitys tarjoaa oppeja ja kokemuksia viidestä korkeakoulusta Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Jatkajakoulutuksessa ideana on se, että opiskelijan ei tarvitse aloittaa yritystoimintaa startup-tyyppisesti tyhjältä pöydältä. Sen sijaan häntä kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa. Olemassa oleva bisnes antaa tuoreelle yrittäjälle lentävän lähdön. Uuden omistajan myötä konkariyritys puolestaan saa ikään kuin startup-vaihteen päälle.

Nostetaan jatkajakoulutus uudelle tasolle

Jatkajakoulutuksen läpimurto on valitettavasti yhä näkemättä, vaikka sen tarpeesta on puhuttu koko 2000-luku, arvioi Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

”Toiminta on Suomessa yhä liian pienimuotoista suhteessa tarpeeseen. Projektiluonteisuuden takia aitoja tuloksia – toteutuneita omistajanvaihdoksia – nähdään liian harvoin. Nyt on aika nousta seuraavalle tasolle! ”

Onneksi Suomesta löytyy oppilaitoksia, jotka ovat pyörittäneet jatkajakouluja tai omistajanvaihdos- hankkeita eri laajuisina kurssikokonaisuuksina, korostaa Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä:

”Näiden konkarien kokemuksista kannattaa ottaa oppia ja poimia parhaat käytännöt, jotta jatkajakoulutusta pystyttäisiin paremmin konseptoimaan. Tämän jälkeen jatkajakouluja tulisi monistaa laajemmin oppilaitoskentälle. ”

Omistajanvaihdosfoorumin selvitys jakaa konkarien kokemuksia

Alan keskeisistä toimijoista koostuva Omistajanvaihdosfoorumi teetti Haaga Helian ammatillisella opettajakorkeakoululla selvityksen seuraavista jatkajakouluista: Turun ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto / ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).

Selvityksen johtopäätöksinä tunnistettiin parhaat käytännöt, joita tarvitaan jatkajakoulutuksen nostamiseksi uudelle tasolle:

 • Jatkajakouluissa pitäisi päästä projektiluonteisuudesta kohti pitkäjänteisempää toimintaa.
 • Jatkajakoulut pitää saada pysyväksi osaksi alueen yhteistyöverkostoa ja yrittäjille tarjottavia palveluja.
 •  Resursseja tulee vahvistaa sekä saada oppilaitokset ja hankkeet vaihtamaan kokemuksia käytännön toimintamalleista.
 • Jatkajakoulut tulee avata oppilaitosten omien opiskelijoiden ja alumnien lisäksi laajemmin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.
 • Verkottamiseen ja match makingiin tulee panostaa, jotta potentiaaliset jatkajat ja luopuvat yrittäjät saataisiin tuotua tehokkaammin yhteen.
 • Jatkajakoulut ovat omia opintokokonaisuuksiaan, mutta omistajanvaihdosten tarjoamaa yrittäjyyspolkua tulisi myös tuoda esille osana normaaleja yrittäjyysopintoja.

Tutustu selvitykseen: Opiskelijasta yrityksen omistajaksi? – omistajanvaihdoshankkeista jatkajakouluiksi alla

https://ek.fi/wp-content/uploads/2020/10/Jatkajakouluraportti_FINAL_3.11.2020.pdf

Lisätiedot:

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, jari.huovinen[at]ek.fi, p. 040 861 4582

Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikkö Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät, mika.haavisto[at]yrittajat.fi, p. 050 550 1993

Mikä on Omistajanvaihdosfoorumi?

Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseksi. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Mukana ovat myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto. Lue lisää: ov-foorumi.fi

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Alihankinnan ekosysteemi yhdessä osoitteessa

Korona muokkaa alihankintaverkostoja, mikä kurittaa yrityksiä mutta avaan myös kasvumahdollisuuksia. Alihankinta.info -portaali on yhdessä yritysten kanssa helpoksi ja toimivaksi kehitetty ammattilaisten työkalu, josta alihankkijat ja päämiehet sekä yhteistyökumppaneita hakevat alihankkijat löytävät toisensa tarvittavien palveluiden perusteella.

Alihankinta.info kehitettiin ja sitä pilotoitiin Kanta-Hämeessä. Palvelun laajentaminen koko Suomeen alkoi keväällä. Palvelu on hyvässä alussa metallin puolella noin 140 yrityksellä, ja myös elektroniikka- ja muovialoilta löytyy muutamia yrityksiä. Seutukaupunkien yritysverkostot -hanke kustantaa 90* kunnan yrityksille näkyvyys palvelussa vuoden 2022 loppuun saakka, jotta laajeneminen saadaan alulle. Viestimme palvelusta laajasti ja monilla tavoilla koko Suomeen, myös suoraan ostajayrityksiin. Tärkeä yhteistyökumppani on Teknologiateollisuus ry.

Yritys voi liittyä palveluun omaehtoisesti mistä tahansa Suomesta. Lisäksi kunnat tai muut organisaatiot voivat tarjota liittymisen jäsenilleen edullisesti – tiedustelkaa! Koska verkostoitumismahdollisuudet ovat myös käytännön koronatukea yrityksille, palveluun liittyminen käy moneen yrityksiä tukevaan hankkeeseen toimenpiteeksi. Hyväksi todettuun järjestelmään liittyminen säästää resursseja verrattuna vastaavan tyyppisen portaalin uudelleen kehittämiseen.

Yritys saa tiedot portaaliin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Tietoja päivitetään ja portaalia kehitetään sekä siitä viestitään suunnitelmallisesti pitkällä tähtäimellä. Myös portaalin jatkokehittämiseen otetaan mielellään kumppaneita mukaan.

#Alihankinta.info

Lisätietoja:

Aila Ryhänen, p. 040 4853081,  [email protected], Seutukaupunkien yritysverkostot

Mika Herpiö tai Reima Ojanen, [email protected], Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

*Näiden kuntien yritykset v. 2022 loppuun Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeen kautta:

Akaa Alajärvi Alavus Forssa Hamina Hanko Hausjärvi Heinola Huittinen Hyvinkää Iisalmi Ikaalinen Imatra Inkoo Isojoki Joroinen Jämsä Kalajoki Kankaanpää Kannus Karijoki Kauhajoki Kauhava Keitele Kemi Kemijärvi Keuruu Kihniö Kitee Kiuruvesi Kokemäki Kristiinankaupunki Kurikka Kustavi Kuusamo Laitila Lapinlahti Lappajärvi Leppävirta Lieksa Lohja Loimaa Loppi Loviisa Mänttä-Vilppula Nivala Nurmes Oulainen Paimio Parainen Parkano Pelkosenniemi Pieksämäki Pielavesi Pietarsaari Pyhäjoki Pyhäranta Raahe Raasepori Rauma Rautalampi Rautavaara Riihimäki Saarijärvi Salla Salo Sastamala Savonlinna Savukoski Siikajoki Siuntio Soini Somero Sonkajärvi Suonenjoki Taivassalo Tervo Teuva Tornio Uusikaupunki Valkeakoski Varkaus Vehmaa Vesanto Vieremä Viitasaari Vimpeli Ylivieska Ähtäri Äänekoski

By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada