By: Jaakko Helenius   -  In: Uutisia ja tapahtumia

Jaakko Helenius (MMM, MBA) on nimitetty Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2016, jonka jälkeen nykyinen toiminnanjohtaja Yrjö Westling siirtyy eläkkeelle.

Helenius on työskennellyt aiemmin mm. toimitusjohtajana Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELissä, Helsinki Business And Science Parkissa sekä Polttimo Yhtiöt / Oy Maltax Ab:ssä.

”Otan tehtävän vastaan innostuneena ja näen SEKESin 43 jäsenyhteisöä ja niissä työskentelevät 1000 ammattilaista ainutlaatuisena voimavarana kansallisessa elinkeino- ja yrityskehityksessä.

Koen SEKES-verkostolla olevan myös laajoja mahdollisuuksia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön Työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden alan toimijoiden kanssa.

Erityisesti nykyisessä taloudellisesti haastavassa tilanteessa tämän yhteistyön syventäminen on yksi keskeinen tehtävä, jotta kansalliset resurssit uuden kasvun luomisessa tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä”, toteaa Helenius.

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rantanen, 044 749 92 88

Jaakko Helenius, 0500 498 020

Yrjö Westling, 050 5252141

SEKES – verkoston 43 jäsenyhtiötä kattaa lähes 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä ja verkostossa työskentelee noin 1000 yrityskehittämisen ammattilaista. Kaikkiaan verkosto kontaktoi vuosittain noin 35 000 yritystä.

SEKESin toiminnan tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa jäsenverkoston osaamista ja resursseja elinkeino-  ja toimintaympäristön kehityksessä. Verkosto antaa mahdollisuuden hyödyntää yksittäisten organisaatioiden erityisosaamista ja tarjoaa vastaavasti yksittäisille organisaatioille mahdollisuuden osallistua suurempiin kokonaisuuksiin.

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada