Mikä on elinkeino- ja kehitysyhtiö?

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, jotka lisäävät alueen yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Kehitysyhtiöt toteuttavat asioita, jotka muutoin eivät lähtisi liikkeelle ja joilla on merkitystä yritysten parempana toimintaympäristönä.

 

Elinkeino- ja kehitysyhtiöiden tärkeimmät tehtävät ovat

  • Yrityskehitys: Kehitysyhtiöt toimivat yritysten sparraajina ja uusien asioiden esiinnostajina. Kehitysyhtiö ei kilpaile kaupallisten toimijoiden kanssa vaan välittää myös niiden ja julkisten toimijoiden yrityskehitys- ja rahoituspalveluja samalla opasten asiakasyrityksiään palvelujen hankinnassa ja käytössä.
  • Toimintaympäristön kehitys: Kehitysyhtiö tunnistaa laajempia teemoja tai avauksia  (infra, alueen erikoisosaaminen, luonnonvarat, maantieteellinen sijainti, tapahtumat, isot hankkeet, ym.) , joiden kautta aluetta voi kehittää ja kokoaa niiden ympärille yritysryhmiä, verkostoja, yhteistyötä ja hankkeita.Toiminta kohdistuu enemmän yhteisöön kuin yksittäiseen yritykseen, kuitenkin niin, että syntyy yritystoiminnalle kilpailukykyisempi toimintaympäristö. Tätä alkuvaiheen työtä ei kukaan muu tee ja toteutusvaiheessa ottavat kaupalliset toimijat vastuun.
  • Aluemarkkinointi: Kunnat tuovat itseään esiin hyvänä paikkana asua ja yrittää sekä houkuttelevana matkailu- ja investointikohteena. Markkinointia toteutetaan seuduittain ja yhä useammin myös alueittain. Markkinoinnin osalta kehittämisyhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten ja kansallisten toimijoiden, kuten Visit Finland ja InvestIn Finlandin  kanssa

Nämä kolme tehtävää painottuvat seutujen ominaispiirteiden mukaan mikä tuo toimintaan erilaisuutta, kokeiluja ja uusia aloitteita. Näistä kokeiluista syntyy hyviä toimintamalleja, joista muut voivat oppia ja toteuttaa omalla alueellaan omiin olosuhteisiin sopeutettuna.

Omistus ja rahoitus

Kehitysyhtiön omistajuus on usein työssäkäyntialueen kunnilla. Organisoituminen seuduittain tuo merkittäviä etuja työn vaikuttavuuden ja toiminnan organisoinnin kannalta. Perusrahoitus pohjautuu kuntarahoitukseen, joka on keskimäärin 26 € /asukas, kehitysyhtiöiden keskimääräinen liikevaihto vuonna 2019 oli 2,1 M€.

Mikä on SEKES?

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien ja kaupunkien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada