Mikä on elinkeino- ja kehitysyhtiö?

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, jotka lisäävät alueen yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Kehitysyhtiöt toteuttavat asioita, jotka näkyvät yritysten kehittymisenä ja niiden parempana toimintaympäristönä.

Elinkeino- ja kehitysyhtiöiden
tärkeimmät tehtävät

Yrityskehitys

Kehitysyhtiöt toimivat yrityksen tukena sen toiminnan kaikissa vaiheissa; liikeideoiden sparrauksessa, yrityksen perustamisessa, erilaisissa toimivan yrityksen palveluissa ja omistajanvaihdoksessa. Kehitysyhtiö on yrityksen pitkäaikainen, kasvollinen ja lähellä oleva kumppani, joka ohjaa myös muihin julkisiin ja yksityisiin yrityskehitys – ja rahoituspalveluihin. Yrityspalvelujen siirtyminen enenevästi digitaaliseksi verkkoon korostaa kehitysyhtiön henkilökohtainen palvelun tärkeyttä.

Toimintaympäristön kehitys

Kehitysyhtiö tunnistaa laajempia teemoja tai avauksia  (infra, alueen erikoisosaaminen, yritysryhmät , luonnonvarat, maantieteellinen sijainti, tapahtumat, isot hankkeet, ym.), joiden kautta aluetta voi kehittää ja kokoaa niiden ympärille yritysryhmiä, verkostoja, yhteistyötä ja hankkeita. Tuloksena on yritystoiminnalle kilpailukykyisempi toimintaympäristö ja hankevaiheen jälkeen kaupalliset toimijat ottavat vastuun toiminnasta. Kehitysyhtiön rooli onkin alueen eri toimijoiden verkottaminen; puolueettomana, alueen etua ajavana kehitysyhtiön on luonnollista toimia ideoijana ja vetäjänä erilaisille yhteishankkeille.

Aluemarkkinointi

Alueen markkinointi investointikohteena ja yritysten houkuttelu tuomalla alueen etuja liiketoimissa esiin kuuluu kaikkien kehitysyhtiöiden tehtäviin. Kehitysyhtiö myös auttaa sijoittuvia yrityksiä mm. toimitila-, työvoima- ja lupakysymyksissä sekä yhteistyökumppanien löytämisessä. Ulkomailta Suomeen etabloituvien yritysten osalta yhteistyö Invest In Finlandin kanssa on tiivistä, kehitysyhtiö muodostaa yrityksille soft landing -alustan omalla alueellaan.

Monet kehitysyhtiöt toimivat myös matkailumarkkinoinnissa, jota usein toteutetaan seuduittain yhteistyössä yritysten ja kansallisten toimijoiden, kuten Visit Finlandin kanssa.

Yritysten työvoimatarpeet

TE24 –uudistuksessa työ-ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Kehitysyhtiöillä on uudessa rakenteessa merkittävä rooli yritysten työvoima- ja koulutustarpeiden tuomisessa työvoimaviranomaisten tietoon ja toisaalta yritysten  auttamisessa rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Omistus ja rahoitus

Kehitysyhtiön omistaa yleensä yksi tai useampi kunta.

Perusrahoitus pohjautuu kuntarahoitukseen, joka on keskimäärin 26 € /asukas, ja kehitysyhtiöt myös vivuttavat kuntarahaa hanketyön omarahoitusosuutena, usein suhteessa 1 : 4 tai 5.  Kehitysyhtiöiden keskimääräinen liikevaihto SEKES – verkostossa on noin 2 M€.

Ota yhteyttä

Osallistu keskusteluun SEKESin LinkedInissä.