Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterin ylläpitäjä: Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja Jaakko Helenius

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, 0500 498 020, [email protected]

 

Rekisterien nimet

Jäsenrekisteri ja uutiskirjeen / mediaseurannan tilaajarekisteri

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa jäsenyhtiöiden ja työntekijöiden henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste ei sovellu yhteistyötahoihimme. Pyydämme katsomaan yhteistyötahojemme tietosuojaselosteet tiedon saamiseksi siitä, miten he käyttävät asiakastietoja. 

 

  1. Keräämämme tiedot

Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli asioit kanssamme, käytät palvelujamme, osallistut järjestämiimme tilaisuuksiin tai tapahtumiin, vierailet verkkosivustollamme tai tilaat uutiskirjeen tai muutoin olet yhteydessä meihin. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Keräämiämme tietoja ovat henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja muut yhteystiedot; asiointi- ja käyttötiedot, kuten tiedot ilmaisista tai maksullisista palveluista; käyttäjätilitiedot, kuten verkkopalveluihimme pääsyä ja palveluidemme käyttämistä koskeva käyttäjänimi tai salasana (tai muu yksilöimistieto); profiilitiedot, kuten millä alalla toimit; sekä muut henkilötiedot, jotka päätät antaa meille.

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

  • Google Analytics
  • CookieYes
  • WordPress multilingual

Evästekäytännöstämme voit lukea lisää: www.sekes.fi/evastekaytanto

Voimme kerätä tietojasi julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti ja –rekisterihallituksen yritystietojärjestelmä) ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa, esim. oman organisaatiosi nettisivuilla olevaa tietoa. Voimme kerätä tietojasi muilta yrityksistä ja organisaatioista. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa sinusta, jos olet yhteydessä meihin sosiaalisen median välityksellä.

 

  1. Miten ja millä perusteella käytämme keräämiämme tietoja

Voimme käyttää tietoja suorittaaksemme palveluja sinulle sekä käsitelläksemme palveluitamme koskevat maksut, kertoaksemme sinulle palveluistamme tai tapahtumista. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Käytämme tietoja yhdistystoiminnan hoitamiseksi, mukaan lukien uusien palveluiden kehittäminen, asiakastutkimusten toteuttaminen, sekä myynti, markkinointi ja mainonta ja niiden tehokkuuden arvioiminen.

Käytämme tietoja palveluidemme, verkkopalveluidemme ja muun teknologiamme ylläpitämiseksi, hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

Käytämme tietoja petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi ja niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä sovellettavan lain noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, sopimus ja oikeutettu etumme, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen (jäsenasiakassuhteen hoitaminen).

Sinulla on oikeus perua antamasi suostumus, ilmoittamalla siitä [email protected]

 

  1. Miten jaamme keräämiämme tietoja

Yhdistys ei myy henkilötietojasi. Yhdistys luovuttaa tietojasi vain siten, kuin tässä selosteessa on kuvattu.

Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta, teknologian suojaamiseksi, oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi, organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse: [email protected]

Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

  1. Tietoturva

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.

 

  1. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.