Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Sekes ajatus

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehittämisyhtiöt kautta maan. Jäsenyhtiöitä on 47 ja niiden henkilömäärä on noin 800, mikä kattaa noin 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Vuonna 2016 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin noin 32 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000.

SEKES ry:n perustehtäviä ovat:

  • vaikuttaminen kehittämisyhtiöille merkittävissä asioissa
  • kehittämisyhtiöiden tunnettuuden lisääminen
  • kumppanuuksien rakentaminen muiden toimijoiden kanssa
  • sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja osallistuminen alan keskusteluun
  • jäsenten toiminnan kehittäminen
  • vertaisoppiminen edistäminen ja uusien ideoiden levitys
  • toiminnan koordinointi yhteisessä tekemisessä
  • verkoston osaamisen ja resurssien vahvistaminen
  • kansainvälisen toiminnan kehittäminen

SEKESin missio

Vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen luo pohjan alueiden elinvoiman vahvistumiselle, joka kumuloituu hyvinvointina myös kansalllisella tasolla.

Ajankohtaista

European commission informs us: Horizon 2020 Dashboard on the Participant Portal has been launced

This novel view on Horizon 2020 implementation data provides powerful analytical functions, with new opportunities for programme reporting, impact analysis, preparing feedback to policy making and decision making on future priorities. All data can be viewed and analysed in aggregated form but also detailed views on individual calls, topics, countries, organisation types etc. are possible, down to the level of individual projects and beneficiaries (including links to the individual project pages on CORDIS).

In its initial version, two sets of functionalities are provided:
· Aggregated data on participation in proposals
· Aggregated and detailed data on funded projects

These views are accessible directly via the Participant Portal home page and via the new portal page Projects & Results.

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

H2020 SC2-RUR-04-2018 call - partner offer

SC2 NCPs have an expression of interest from a Luxembourgish RTO for the SC2 call RUR-04-2018, Scope A (Analytical tools and models to support policies related to agriculture and food). They want to participate as partner, not coordinator, of this call and are looking for an emerging consortium. Please contact SC2 NCPs, if you are interested about this partner offer.
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
jaakko.helenius@sekes.fi

Eurada