SEKESin strategian pääkohdat

Kehitysyhtiötoiminnan sisältöjen kehittäminen

 • Ideoita ja työkaluja jäsenistölle oman toimintansa kehittämiseen
 • Vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen siirto
 • Tiedotus, tapahtumat ja webinaarit
 • Palvelupaketit, selvitykset ja kontaktit jäsenten käyttöön
 • Verkoston yhteinen palvelujen kehitystyö
 • Tietopankki kehitysyhtiö- ja elinvoimatoimintaan liittyen
 • Toiminnanjohtajan työpanos jäsenten käytössä tapahtumiin ja sparraukseen

Kehitysyhtiöt osana kansallisia yrityspalveluja

 • Kehitysyhtiökonseptin ja sen mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen
 • Kumppanuuksien rakentaminen eri toimijoiden, mm. Team Finland-verkoston kanssa
 • Yrityspalveluketjun yksinkertaistus, kehitysyhtiön rooli ikkunana kaikkiin julkisiin ja yksityisiin yrityskehityspalveluihin ja -rahoitukseen
 • Vaikuttaminen elinvoimatyöhön liittyvissä asioissa, usein yhdessä Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien kanssa
Strategialla edistetään kehitysyhtiön statusta hyvin toimivana, omistajien elinvoimatavoitteita toteuttavana, yritysten tarpeita lähellä palvelevana ja tunnettuna osana kansallista yrityspalveluja.

Tulevat tapahtumat

13

touko
2024

Ota yhteyttä

Osallistu keskusteluun SEKESin LinkedInissä.