Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES

Sekes ajatus

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 54 + 4 ja niiden henkilömäärä yli 700, tämä kattaa noin 90 % kaikista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Vuonna 2019 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin  45 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli  105 000.

SEKES ry:n perustehtäviä ovat:

Kehitysyhtiökonseptin evoluutio

  • Vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen siirto
  • Palvelupaketit, työkalut ja kontaktit jäsenten käyttöön
  • Verkoston yhteinen palvelujen kehitystyö

Kehitysyhtiöt osana kansallista yrityspalveluekosysyteemiä

  • kehitysyhtiökonseptin tunnetuksi tekeminen, myös omistajakunnille
  • kumppanuuksien rakentaminen, palveluketjun yksinkertaistus
  • lobbaus elinvoimatyöhön / yrityskehitykseen liittyvissä asioissa

Strategialla edistetään kehitysyhtiön statusta hyvin toimivana, omistajien elinvoimatavoitteita toteuttavana, yritysten tarpeita lähellä palvelevana ja tunnettuna osana kansallista yrityspalveluketjua.

SEKESin missio

Vahvistaa kehitysyhtiön duaaliasiakkuuden mukaisesti sekä pk-yritysten kilpailukykyä että toteuttaa omistajakuntien elinvoimatyötä. Kannattavan yritystoiminnan kautta luodaan alueellista ja kansallista elinvoimaa ja SEKES-verkostolla on elinvoimatyössä keskeinen rooli

Oman alueesi yrittäjäneuvoja auttaa
Korona-apu yrittäjille
Ajankohtaista
Tulevat tapahtumat

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada