Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Sekes ajatus

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n  muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehittämisyhtiöt kautta maan. Jäsenyhtiöitä on 45 ja niiden henkilömäärä on noin 800, mikä kattaa noin 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Vuonna 2016 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät  syvemmin noin 32 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000.

SEKES ry:n perustehtäviä ovat:

  • vaikuttaminen kehittämisyhtiöille merkittävissä asioissa
  • kehittämisyhtiöiden tunnettuuden lisääminen
  • kumppanuuksien rakentaminen muiden toimijoiden kanssa
  • sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja osallistuminen alan keskusteluun
  • jäsenten toiminnan kehittäminen
  • vertaisoppiminen edistäminen ja uusien ideoiden levitys
  • toiminnan koordinointi yhteisessä tekemisessä
  • verkoston osaamisen ja resurssien vahvistaminen
  • kansainvälisen toiminnan kehittäminen

SEKESin missio

Vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen luo pohjan alueiden elinvoiman vahvistumiselle, joka kumuloituu hyvinvointina myös kansalllisella tasolla.

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien ja kaupunkien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

COORDINATORS' DAY

On the 20th November 2017 the European Commission will organise a “coordinators’ day” for coordinators of existing grants. The purpose of the event is to explain the details on the preparation of grant amendments and reports. It will take place in the Charlemagne building in Brussels from 9.30 to 17.00h. The event is mainly meant for grant coordinators, but other participants are also welcome subject to the availability of seats.

Registration (first-come first-served) is via the following website: ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-and-reports/register.cfm.
The agenda is also available there. It will also be possible to follow the event online here (no need to register).

As a reference, a News item about the event will be published on the Participant Portal: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

H2020 -työohjelmaluonnoksia julkaistaan netissä. Sieltä löytyvät jo mm. Elintarviketurvallisuuden (SC2) ja liikenteen (SC4) luonnokset.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

Länsi-Suomen Eurooppatoimisto tiedottaa:
Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Komissio julkaisi ehdotuspyynnön rahoittaakseen Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018 liittyviä maidenvälisiä yhteistyöprojekteja. Pyyntö kannustaa kulttuurialan toimijoita, kuten konserttihalleja, oopperataloja ja teatteriryhmiä ympäri EU:ta osallistumaan teemavuoden aktiviteetteihin. Yhteensä n. 5 miljoonan euron odotetaan olevan tarjolla kulttuuriperintöprojekteihin. Komissio asettaa etusijalle projekteja, jotka keskittyvät tietoisuuden lisäämiseen ja viestintään, ja joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Ehdotukset tulee lähettää 22.11.2017 mennessä. Projektien tulee alkaa tammi-syyskuun 2018 välisenä aikana ja kestää maksimissaan 24 kuukautta.
Lähde: Commission Daily News
europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3302_en.htm
Ehdotuspyyntö:
eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
jaakko.helenius@sekes.fi

Eurada