Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES

Sekes ajatus

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 56 + 4 ja niiden henkilömäärä  700, tämä kattaa noin 90 % kaikista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Vuonna 2022 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin  40 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli  140 000.

SEKES ry:n perustehtäviä ovat:

Kehitysyhtiökonseptin evoluutio

  • Vertaisoppiminen ja hyvien käytäntöjen siirto
  • Palvelupaketit, työkalut ja kontaktit jäsenten käyttöön
  • Verkoston yhteinen palvelujen kehitystyö

Kehitysyhtiöt osana kansallista yrityspalveluekosysyteemiä

  • kehitysyhtiökonseptin tunnetuksi tekeminen, myös omistajakunnille
  • kumppanuuksien rakentaminen, palveluketjun yksinkertaistus
  • lobbaus elinvoimatyöhön / yrityskehitykseen liittyvissä asioissa

Strategialla edistetään kehitysyhtiön statusta hyvin toimivana, omistajien elinvoimatavoitteita toteuttavana, yritysten tarpeita lähellä palvelevana ja tunnettuna osana kansallista yrityspalveluketjua.

SEKESin missio

Vahvistaa kehitysyhtiön duaaliasiakkuuden mukaisesti sekä pk-yritysten kilpailukykyä että toteuttaa omistajakuntien elinvoimatyötä. Kannattavan yritystoiminnan kautta luodaan alueellista ja kansallista elinvoimaa ja SEKES-verkostolla on elinvoimatyössä keskeinen rooli

Mikä on SEKES?

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien ja kaupunkien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
phone
0800 123 456 7890

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
[email protected]

Eurada