Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Sekes ajatus

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n  muodostavat kaupunkien ja kuntien omistamat kehittämisyhtiöt kautta maan. Jäsenyhtiöitä on 45 ja niiden henkilömäärä on noin 800, mikä kattaa noin 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Vuonna 2016 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät  syvemmin noin 32 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli 100 000.

SEKES ry:n perustehtäviä ovat:

  • vaikuttaminen kehittämisyhtiöille merkittävissä asioissa
  • kehittämisyhtiöiden tunnettuuden lisääminen
  • kumppanuuksien rakentaminen muiden toimijoiden kanssa
  • sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja osallistuminen alan keskusteluun
  • jäsenten toiminnan kehittäminen
  • vertaisoppiminen edistäminen ja uusien ideoiden levitys
  • toiminnan koordinointi yhteisessä tekemisessä
  • verkoston osaamisen ja resurssien vahvistaminen
  • kansainvälisen toiminnan kehittäminen

SEKESin missio

Vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen luo pohjan alueiden elinvoiman vahvistumiselle, joka kumuloituu hyvinvointina myös kansalllisella tasolla.

Mikä on SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien ja kaupunkien omistamat kehittämisorganisaatiot ympäri maan.

SEKES-verkostolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukyvyn ja alueellisen elinvoiman vahvistajana.

Ajankohtaista

Raportti: Suomalaisten osallistuminen Elintarviketurva (SC2) -haasteen hakuihin vuosina 2014-2016

Tiivistetty raportti suomalaisten osallistumisesta on luettavissa EUTI:n sivuilla: www.tekes.eu/globalassets/tekeseu/horisontti-2020/yhteiskunnalliset-haasteet/elintarviketurva-kes...

Tilastot sisältävät luvut koko haasteen osalta; elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous. Suomalaisten hakemusten onnistumisprosentti on 21.
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous: tulevat haut

Infoviikko 14.-17.11.2017 Brysselissä
Lue lisää: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-...
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

Mark your agendas: the Information Day and brokerage event on the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020, Challenge "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials", will take place on 8 and 9 November 2017 in Brussels.

ec.europa.eu/easme/en/news/8-9-november-save-date-horizon-2020-environment-and-resources-informat...
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

EU-hankevalmistelijat Facebookissa
·Jaa

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
jaakko.helenius@sekes.fi

Eurada