Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry

Elinkeinopolitiikan moottorit

Seudullisella kehittämisorganisaatiolla on merkittävä elinkeinopolitiikan koordinaattorin ja toimeenpanijan rooli. Kehittämisyhtiö vastaa kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamisesta.

Verkosto on enemmän kuin osiensa summa. Yhdessä SEKESin jäseninä kehittämisyhtiöt luovat tehokkaita toimintamalleja seutujen parhaaksi. Yhteistyö mahdollistaa myös erikoistumisen ja osaamisen vahvistamisen.


Palveluksessa omalla seudulla arrow_green.gif
SEKES LinkedIn, olethan jo kirjautunut ja osallistunut keskusteluun. Sivuilta löydät myös SEKESin teemaryhmät.