Mikä on SEKES?

SEKESetusuvulle

SEKES on linkittäjä joka työskentelee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja viestittää jäsenten merkityksestä alueiden toimintaympäristön ja yritysten kehittämisessä.  Yhteistyö muiden kansallisten toimijoiden kanssa on keskeinen osa SEKESin toimintaa.

SEKES on myös verkostotoimija, joka omalla toiminnallaan vahvistaa vertaisoppimista ja uusien ideoiden leviämistä ja tuottaa tehokkaampia ratkaisuja.

SEKESin toiminnan tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa jäsenverkoston osaamista ja resursseja. Verkosto antaa mahdollisuuden hyödyntää yksittäisen organisaation erityisosaamista ja tarjoaa vastaavasti yksittäiselle organisaatiolle mahdollisuuden osallistua suurempiin kokonaisuuksiin. Kehittämisyhtiö pitää yllä aktiivista keskustelua verkostossa ja osallistuu myös alan tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin.

SEKES kehittää myös kansainvälistä toimintaa. Kehittämisyhtiö seuraa globaalia kilpailuympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia aktiivisesti. Tavoitteena on tuoda jäsenyritysten kannalta potentiaaliset mahdollisuudet esille.

Jäsenistömme kattaa noin 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja kehitysyhtiöistä. Jäseniä meillä on 43 ja niissä työskentelee noin 1000 yrityskehittämisen ammattilaista. Vuosittain kontaktoimme aidoissa tilanteissa noin 35 000 yritystä. Yrityskontaktit haetaan aktiivisen toiminnan kautta.

Mikä on SEKES

SEKES on toimialansa edunvalvoja, joka valjastaa verkostonsa resurssit sekä kuntien että yhteistyö-kumppaneidensa käyttöön. SEKES luo uusia, tehokkaita toiminta-malleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja kehittää kansainvälistä toimintaa.

Ajankohtaista
Blogi

SEKES

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Jaakko Helenius
0500 498 020
jaakko.helenius@sekes.fi

Postiosoite

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki