Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Kehittämisorganisaatioiden vaikuttavuuden mittarit

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES Ry yhdessä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa toteuttivat hankkeen mittareiden luomiseksi kehittämisorganisaatioiden vaikuttavuuden arviointiin.

Hankkeessa

  • luotiin mittaristo kuvaamaan laajasti kuntien elinkeinotyön vaikuttavuutta
  • tunnistettiin yhtenäinen kansallinen pohjamittaristo
  • täydennettiin vaikuttavuusmittareilla jo käytössä olevia suoritetason mittareita
  • tuotetuilla mittareilla palvellaan erityyppisiä ja -kokoisia kehittämisorganisaatioita
  • huomioitiin mittareissa omistajien ja sidosryhmien odotukset.

Erityisesti mittaristo pyrkii kuvaamaan elinkeinotyön itse vaikuttavuutta, nykyisellään mittaaminen usein kohdistuu suoritteisiin.

Mittarit käyttöönne tässä, projektiryhmä uskoo niiden varsin laajaan käyttökelpoisuuteen.

Lisätiedot [email protected], 0500 498 020