Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKES ry:n kannanotto hankerahoituksen maksatuksen hitauteen

SEKES – verkoston muodostavat tällä hetkellä 57 kehitysyhtiötä ja elinkeinotoimea ympäri Suomen, jäsenistön perustehtäviä ovat yrityskehitys, toimintaympäristön kehitys hanketyön kautta ja aluemarkkinointi. Vuosittain verkosto työskentelee noin 40 000 yrityksen kanssa ja hallinnoi noin 450 kehityshanketta, yhteisarvoltaan 55 milj euroa, rahoituksen tullessa pääosin EU-rakennerahastoista.

Kuluva rakennerahastokausi on jo kolmannella vuodella ja hankerahoituksen maksatus on edelleen hyvin hidasta. Kausien alussa on usein ollut hitautta, joka sitten korjaantunut mutta nyt tilanne on poikkeuksellisen paha, jopa kauden ensimmäisen vuoden maksatushakemuksia saattaa edelleen olla käsittelemättä.

Yksittäisillä kehitysyhtiöllä on useiden satojen tuhansien arvosta jätettyjä maksatushakemuksia ja maksatuksen viivästyminen aiheuttaa luonnollisesti sekä vaikeuksia kassahallintaan, että ylimääräisiä korko- ja järjestelykuluja.

Erityisen huolestuttavaa on, että sama koskee yritysten kehityshankkeisiin jättämiä maksatushakemuksia. Summat saattavat olla jo yksittäisessä hakemuksessa yrityksen koko toiminnan kannalta merkittäviä, puhumattakaan jos käsittelyssä olevia hakemuksia kumuloituu useampia. Sen lisäksi että tämä hankaloittaa, jopa vaarantaa yrityksen toiminnan, se ilman muuta heikentää yritysten halua olla mukana kehityshankkeissa ja siten heikentää juuri nyt tarvittavaa, ja myös hallitusohjelmassa mainittua tavoitetta TKI-panostuksen kasvattamisesta. Lisäksi on todennäköistä, että yritykset tulevat asian kanssa julkisuuteen, mikä tuo kehittämistoimintaan negatiivista julkisuutta.

Tilanteen taustalla ovat SEKESin käsityksen mukaan tekniset ongelmat EURA2021 ja HYRRÄ – järjestelmissä ja myöhemmin niiden ruuhkautuminen

Hanketoteuttajien, mukaan lukien kehitysyhtiöt ja elinkeinotoimet, sekä yritysten kannalta tilanne on kestämätön. SEKES tuo painokkaasti esiin huolensa maksatushitauden vaikutuksista yleiseen kehittämisintensiteettiin sekä hanketoteuttajien ja yritysten maksuvalmiuteen, ja odottaa ripeitä toimia tilanteen korjaamiseksi.

SEKES ry hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020, [email protected]