Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Maaseutukaupungin kehitysyhtiön strategian uudistaminen Case: YritysKannus 2023, Jukka Oravainen

Tutkimuksella pyrittiin tunnistamaan ja priorisoimaan tutkimuksen tilaajalle, Kannuksen kaupungin kehitysyhtiölle, maaseutumaisen seutukaupungin toimintaympäristön yritysten ja koko elinkeinoelä-män elinvoiman positiivisen kehityksen mahdollistamisen tärkeimmät kehityskohteet ja toimenpiteet. Tutkimuksella haluttiin lisäksi identifioida kehitysyhtiön oman toiminnan puutteellisimmat osa-alueet kehityksen mahdollistamisessa, ja rakentaa näiden tietojen pohjalta kehitysyhtiölle uusi strategia oh-jaamaan toiminnan päälinjoja.