Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKESin lausunto työryhmän mietintöön julkisuuslain ajantasaistamisesta

Johdanto Oikeusministeriö pyytää lausuntoa julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki. Voimassa oleva viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) kumottaisiin. Mietinnössä ehdotetaan julkisuuslain organisatorisen soveltamisalan laajentamista […]

Lue Lisää… from SEKESin lausunto työryhmän mietintöön julkisuuslain ajantasaistamisesta

Kehitysyhtiön rooli TE-palvelurakenneuudistuksessa osana kunnan elinvoimaekosysteemiä

Kehitysyhtiön rooli TE-palvelurakenneuudistuksessa osana kunnan elinvoimaekosysteemiä Työ- ja elinkeinopalvelujen siirto luo kunnille uuden lakisääteisen tehtävän ja kasvattaa niiden vastuuta työttömyysturvan rahoituksesta. Yrittäjyyden ja työllisyyden edistämistä on paikallistasolla kuitenkin syytä lähestyä […]

Lue Lisää… from Kehitysyhtiön rooli TE-palvelurakenneuudistuksessa osana kunnan elinvoimaekosysteemiä

SEKES ry:n lausunto koskien suunnteltuja leikkauksia yritysten kehittämispalveluihin ja CAP-suunnitelmaan

Viite: Hallituksen suunnitelmat yritysten kehittämispalveluiden lakkauttamiseen ja CAP-suunnitelmaan leikkaukseen (Hallitusohjelma, liite B ja VM:n talousarvioesitys) Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma sisältää vision, jossa Suomi on kilpailukykyinen ja yrittäjämyönteinen maa. Hallitusohjelmassa todetaan […]

Lue Lisää… from SEKES ry:n lausunto koskien suunnteltuja leikkauksia yritysten kehittämispalveluihin ja CAP-suunnitelmaan