Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa

Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa

Neljän kehitysyhtiön tapaustutkimus omistajaohjauksesta ja toimintaprofiilin muutospaineista, EVE-verkosto 2020 / Markku Pyykkölä tässä

Kehitysyhtiöiden omistajaohjaus ja muuttuva toimintarooli neljän esimerkkiyhtiön näkökulmasta – webinaari 6.11.2020, materiaali tässä

Kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden rooli ja omistajaohjauksen toimintatavat herättävät
tällä hetkellä suurta kiinnostusta kuntapäättäjien joukossa. Elinvoiman edistäminen on
yhä keskeisemmäksi koettu kunnan toimintalohko, kun kunta on muuttumassa palvelukoneesta
alueensa kasvun ja kehityksen moottoriksi. Odotukset elinvoiman ja elinkeinojen
kehittämiselle kasvavat samaan aikaan kun resurssit ovat niukkenemassa. Harkinta
siitä, mitä elinkeinojen edistämisen osalta kannattaisi tehdä ja miten tekeminen kannattaisi
organisoida, käy kunnissa vilkkaana.

Selvityksessä, joka perustuu neljän kehitysyhtiön tilanteen tarkasteluun ennen muuta vapaamuotoisten haastattelujen pohjalta, nostetaan esiin näitä ajankohtaisia teemoja niin omistajaohjauksen kuin kehitysyhtiöiden tehtävämäärityksen näkökulmista. Tarkastelussa oli mukana: SavoGrow Oy, Linnan Kehitys Oy, Kemin Digipolis Oy ja Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek.