Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKESin hallitusohjelmatavoitteet

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019 – 2023

Kuntien omistamien kehitysyhtiöiden toiminta jakautuu yritysneuvontaan, liiketoimintaympäristön kehittämiseen mm. hankkeiden kautta ja aluemarkkinointiin. Laaja kontaktipinta yrityksiin, paikallisten olosuhteiden tuntemus ja yritysten tarpeisiin sovitettu erityisosaaminen antavat kehitysyhtiöille edellytykset toteuttaa kuntien ja valtion elinkeinopoliittisia tavoitteita. SEKES-verkoston 700 asiantuntijaa työskentelee vuosittain 30 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja on 100 000.

Pohjautuen myös TEM:n maaliskuiseen julkaisuun ”Innovaatiopolitiikan lähtökohdat” innovaatio-politiikan tavoitteista ja toimenpiteistä, nostaa SEKES hallitusohjelmatavoitteiksi seuraavat:

Yhteistyön vahvistaminen Business Finlandin ja muiden TEM-konsernin yrityspalvelu-organisaatioiden sekä kuntien yritysneuvonnan välillä.

Kehitysyhtiöiden, kuntien ja uusyrityskeskusten yritysneuvojat ovat keskeinen resurssi tunnistaa yritysten innovaatiopotentiaalia ja ohjata niitä julkisen rahoituksen ja – palveluiden piiriin. Ne toimivat ikkunana kaikkiin yrityspalveluihin ja arvioidessaan yrityksen palvelutarpeen ja tuodessaan palvelujen piiriin niistä hyötyviä yrityksiä, parantavat palvelujen kohdentumista ja vaikuttavuutta.

Kansallisen, ohjelmaperusteisen rahoituksen palauttaminen innovaatiotoimintaan.

OSKE- ja INKA-ohjelmat osoittivat, että ohjelmapohjaisella rahoituksella voidaan lisätä kuntien innovaatiopanostuksia, seutujen keskinäistä verkottumista sekä kv-yhteistyötä. Rahoitusta tulee suunnata myös kansallisia linjauksia tukevien hankkeiden valmisteluun mm. kehitysyhtiön toimesta sekä yritysten innovaatiohankkeisiin Alueellisia yrityspalveluja tulee kohdentaa toimiin, jotka tukevat alueellisia ekosysteemejä, osaamisen vahvistamista sekä innovaatiopolitiikan linjauksia. Myös EU:n rahoitusvälineillä tulee tukea kansallisen ohjelmaperusteisen innovaatiopolitiikan tavoitteita

Kehitysyhtiöiden statuksen määrittely ja kirjaaminen lakiin

TEM:n raportissa 39/2015 (Andersson) esitetään kehitysyhtiöiden roolin selkeyttämistä määrittelemällä kehitysyhtiöiden asema osana julkisesti rahoitettua kansalista elinkeino- ja innovaatiopoliittista kokonaisuutta. Tämä vastaisi esim. ammattikorkeakouluille laissa kirjattua asemaa kolmannesta tehtävästä ja helpottaisi myös kehitysyhtiön rahoituksen hankkimista EU-lähteistä. Määrittely voitaisiin tehdä laajapohjaisella valmistelulla, jossa yhdyspinnat ja roolit eri toimijoiden kesken käydään läpi.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, @sekes.fi, 0500 498 020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *