Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKESin kesäpäivät Raahe – materiaali

Kiitos kaikille esitelmoijille, osallistujille ja Raahelle järjestäjänä, teimme yhdessä hyvät kesäpäivät!

Esitysmateriaali alla

Maire Mäki, PPO TE-toimisto,  TE-palvelurakenneuudistus valmistelutilanne

Jarkko Huovinen, Kuntaliitto Kuntapohjainen työllisyyden palvelumalli  (teknisistä syistä kevään SEKES-semmasta)

Mervi Käki TE-palvelurakenneuudistus ja kehitysyhtiöt

Reijo Kangas Business Finland,  pilotti yhteisestä yritysanalyysista CAT

Juha Elf , TF kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori  Team Finland – toiminta

Jouko Laitinen, Navitas Kehitys Yrityspalvelutoimijoiden yhteistyö – Case Varkaus