Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKES ja SUK tiivistävät yhteistyötään – liittyivät toistensa jäseniksi

Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry ovat liittyneet toistensa jäseniksi ja tiiviistävät yhteistyötään.  Sekä uusyrityskeskusten että kehitysyhtiöiden valtakunnalliset verkostot vahvistavat alueiden elinvoimaa kehittämällä yritystoimintaa ja sen edellytyksiä. Yhteistyötä syventämällä saadaan yrityskehitys-resursseille nykyistä parempi vaikutus.

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yhteistyö eri alueilla on tiivistä. Monilla alueilla uusyrityskeskus ja kehitysyhtiö ovat joko samaa organisaatiota tai toimivat samoissa tiloissa. Kentällä tapahtuvan yhteistyön tulee näkyä myös uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden järjestöjen toiminnassa. Ne voivat suunnitella yhteisiä toimintamalleja, levittää hyviä käytäntöjä, oppia toisiltaan ja sovittaa toimintansa toisiaan tukeviksi – koko yrityskehitysketjun hyväksi.

– Kehitysyhtiön ja uusyrityskeskuksen toiminta on jo nykyisellään monesti saumatonta ja ne palvelevat yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. On luonnollista, että järjestöt seuraavat kehitystä ja hakevat malleja, joilla koko kehitysketjun toimintaa voidaan tehostaa. Yhtenä nopeasti toteutettavana toimena näen tiedottamisen sekä tietojen ja käytänteiden vaihdon. Samoin voimme yhdessä tuoda yrityskehitykseen liittyviin laki-, rahoitus- ja organisointialoitteisiin kattavan ja painokkaan näkemyksen, toteaa SEKESin toiminnanjohtaja Jaakko Helenius

Uusyrityskeskuksilla ja kehitysyhtiöillä omat roolinsa

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden toiminnassa on yhteinen perustavoite, yritys-toiminnan synnyttäminen ja kehittäminen. Uusyrityskeskusten rooli on auttaa yrittäjyyttä suunnittelevia ja alkavia yrittäjiä ennen kuin yritys on perustettu tai yritystoiminta vakiintunut ja niiden asiakkaat ovat pääosin yksityishenkilöitä. Kehitysyhtiöt palvelevat yrityksiä niiden myöhemmissä vaiheissa tarjoamalla konsultointia, sparrausta, hankepalveluja- ja rahoitusta, kontakteja sekä kanavan muihin yksityisiin ja julkisiin yrityskehityspalveluihin.

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtajan, Jari Jokilammen, mielestä hyvällä yhteistyöllä voidaan auttaa yrittäjiä menestymään:

– Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla perustettu yritys on luontevaa ohjata kehitysyhtiön palvelujen piiriin – varsinkin, jos yrityksellä on suunnitteilla sellaisia kasvu-, kansainvälistymis- tai kehityshankkeita, joissa tarvitaan alueen osaajien yhteistyötä. Myös yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia voidaan helpottaa uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden välisellä yhteistyöllä

 

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kaupunkien ja kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 51 ja niiden henkilömäärä on vajaa 700. Vuonna 2017 SEKESin jäsenorganisaatiot työskentelivät syvemmin noin 26 000 yrityksen kanssa ja kaikkiaan kontakteja oli yli  80 000

Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö. Suomen 29 uusyrityskeskusta tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Uusyrityskeskus-verkoston taustatukena on yli 1500 yrityselämän asiantuntijaa. Uusyrityskeskusten neuvonnalla on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa.

Lisätiedot

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja
p. 0500 498 020
[email protected]

Suomen Uusyrityskeskukset ry
Jari Jokilampi, toimitusjohtaja
p. 0500 731 445
[email protected]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *