Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Kehittämisyhtiö – toimiva innovaatio: Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä, Työ- ja elinkeinoministeriö 2015

Markku Anderssonin raportti osoitti sen, että kunnilla kannattaa olla organisaatio, jonka avulla omaa elinvoimaa vahvistetaan. Samalla raportti toteaa sen, että valtion elinkeinopolitiikan näkökulmasta kehittämisyhtiöt ovat toimiva innovaatio, joita on hyödynnetty liian vähän.