Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Selvitys julkisista yrityspalveluista, Työ- ja elinkeinoministeriö 2016

Selvitys osoittaa hyvin kehittämisyhtiöiden ja valtion organisaatioiden välisen työnjaon. Selvityksen yhtenä johtopäätöksenä on ollut se, että kehittämisyhtiöiden palvelujen määrä yhteenlaskettuna on suuri, huomioimatta sitä, että kullakin kaupunkiseudulla on vain yhdet palvelut. Näin ollen yritysten näkökulmasta ongelma ei ole niin suuri kuin selvitys antaa ymmärtää. Toisaalta tämä voisi myös kannustaa valtiota myötäkarvaan houkuttelemalla luomaan yhtenäisempiä palvelukokonaisuuksia kehittämisyhtiöihin. Selvitys antaa erittäin hyvän pohjan jatkokehittelyille.