Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Kehittämisyhtiöiden valtiontukisääntely, loppuraportti 2016, kansallisen hankerahoituksen tulkinnat ja ehdotukset järjestelmän yksinkertaistamiseksi

Kansallisten ja EU-hankerahoitusten käytön tehokkuuden kannalta hankerahoitukseen liittyviä säädöksiä tulisi kehittää vahvemmin tuloksen tekemisen suuntaan. Nyt painopiste kohdistuu ylikorostetusti hallinnon oikeellisuuteen eikä niinkään tuloksiin. Samassa yhteydessä ehdotetaan mm kuntarahoitteisten kehittämisorganisaatioiden määrittelyä yleishyödyllisiksi toimijoiksi.