Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Team Finland -toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden kehittäminen, työryhmän väliraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 6.10.2016 työryhmän laatimaan ehdotuksen TeamFinland -toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Työryhmä tuo raportissaan esille useita keinoja TF-toiminnan tehostamiseksi.

Työryhmää mm. esittää, että kuntien ja maakuntien palvelut sekä valtakunnalliset ja yksityiset palvelut on organisoitu asiakaslähtöiseksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tässä kokonaisuudessa kehittämisyhtiöillä tulee olla merkittävä rooli sekä yrityskehityspalveluja alueella tuottavana toimijana sekä yrityksen lähikontaktina koko julkiseen (samoin yksityiseen) palvelutarjontaan.