Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Kohti uuden sukupolven kuntien ja maakuntien liittoa, selvitys maaliskuu 2017

Kuntaliitto asetti 4.11.2016 selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Kuntaliiton jäsenten, kumppaneiden ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä siitä, millä tavalla kuntien ja maakuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut tulisi järjestää maakuntauudistuksen toteuduttua. Selvitysryhmän puheenjohtajana toimi kaupunkineuvos Markku Andersson yhdessä maakuntaneuvos Olav Jernin ja tutkija Siv Sandbergin kanssa.

Selvitys nostaa kehitysyhtiöiden roolia esiin elinkeinopolitiikan/elinvoimapolitiikan kehittämisalustoina ja esittää kehittämisyhtiöiden toiminnallisen roolin vahvistamista määrittelemällä kehittämisyhtiöiden asema osana julkisin varoin rahoitettua kansallista elinkeinopoliittista kokonaisuutta. Selvitys korostaa kehitysyhtiön ohjausroolia yritysyhdyspinnassa, jotta maakunnan / kansalliset kasvupalvelut tulevat hyödynnettyä ja kohdistuvat oikein.

Samoin esitetään käynnistettäväksi ”Suomalainen kehitysyhtiö 2020” – valmistelu TEM:n 2015 teettämän selvityksen suositusten mukaisesti