Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Tulevaisuuden kehittämisyhtiöt rajanylittäjinä, Kolehmainen, Ruokonen & Heinonen 2019

Erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana teknologiakeskus- ja tiedepuistokenttä on muuttunut merkittävästi. Kyseiset organisaatiot ovat kehittyneet eri suuntaan ja Suomessa on enää harvoja ”klassisia” teknologiakeskuksia. Niistä on muotoutunut kehittämisyhtiöitä, jotka painottavat omista lähtökohdistaan eri tehtäväkokonaisuuksia eri tavoin. Tässä artikkelissa keskitytään suomalaisten teknologiakeskus- taustaisten kehittämisyhtiöiden kehittämis- ja muutoshaasteisiin. Artikkelissa paneudutaan erityisesti siihen, millaiset toimintatavat korostuvat tulevaisuuden kehittämisyhtiötoiminnassa.

Tutkimuksessa ilmeni kahtiajako kehittämisyhtiötoimijoiden toimialasidonnaisuuteen ja erikoistumiseen liittyen. Osa painottaa toimialasidonnaisuutta, kun taas osa kulkee kohti yleiskehittäjämäistä työotetta. Tutkimuksessa nostettiin esiin rajanylittäjämäinen toiminta kehittämisyhtiöille tunnusomaisena piirteenä. Rajanylittäjänä kehittämisyhtiö on eri toimijoiden verkottaja, kulttuurillisten ja organisaatiorajojen ylittäjä ja laajentaja sekä merkitysten ja näkemysten tulkitsija.