Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKESin kannanotto valmisteilla olevaan lakiin kasvupalvelujen järjestämisestä

Kehittämisyhtiöt ovat kuntien omistamia, voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, jotka edistävät alueen yritysten kasvua sekä kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, neutraliteettiin, osaamiseen ja kuntaomistajien antamaan mandaattiin.

Kehittämisyhtiöiden yritysneuvojat kohtaavat laajasti erilaisia asiakkaita, välittävät tietoa tarjolla olevista palveluista, arvioivat asiakkaiden palvelutarpeen ja vastaavat heidän ohjaamisestaan muiden palveluiden käytössä silloin, kun palvelutarvetta ei itse pystytä täyttämään.  Asiakastarpeen ja julkisen palvelutarjonnan väliin asettuva välittäjä- ja koordinaatiorooli on kehittämisyhtiölle luontaista.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen resurssit yritysasiakkaiden ohjaamisessa ovat supistumassa. Kuntien kehittämisorganisaatiot ovat siten entistä vahvemmin se toimija, jolla on kontaktipintansa ansiosta edellytys toimia kattavasti kaikkien julkisten yrityspalveluiden jakelukanavana.

Kehittämisorganisaatiot ovat ratkaisevassa roolissa, kun halutaan varmistaa, että Tekesin, TE -toimistojen, ELY-keskusten, Finnveran ja Finpron yrityspalveluja hyödyntävät kehitysyhtiön toiminta-alueella ne asiakkaat, joille niistä on eniten hyötyä. Julkisia yrityspalveluja on saatava hakemaan yhä suurempi joukko yrityksiä, jotta palvelut voidaan kohdentaa vaikuttavuudeltaan parhaisiin.

Maakuntauudistus ja toteutettava kasvupalvelu-uudistus eivät riittävästi tunnista tarvetta kunta/kehittämisyhtiö – maakunta akselin yhteistyölle. Julkista yrityspalvelua olisikin syytä tarkastella kokonaisuutena, jossa kuntien ja niiden kehittämisyhtiöiden työtä asiakasyhdyspinnassa rahoitetaan osin myös valtion toimesta.

Kasvupalvelu-uudistuksessa olisi tunnistettava kehittämisyhtiöiden rooli yritystoiminnan kehittymisessä, innovaatiotoiminnan edistämisessä sekä julkisen yrityspalvelun jakelukanavana yritysyhdyspinnassa. Siihen tulisi sisällyttää rahoituksellisia elementtejä, jotka vahvistavat kuntien/kehittämisyhtiöiden ja maakuntien / Tekesin yhteistyötä asiakasyhdyspinnassa silloin, kun kyse ei ole markkinoilla tuotettavasta ja kilpailutettavasta palvelusta.

Kaupunkineuvos Markku Andersson teki 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen kehittämisyhtiöiden nykytilasta ja toiminnan edellytyksistä kuntien ja valtion työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä. Raportissaan ”Kehittämisyhtiö – toimiva innovaatio” Andersson teki useita nopeasti toteuttavia toimenpide-ehdotuksia sekä esitti käynnistettäväksi ”suomalainen kehittämisyhtiö 2020 –toimintamallin” valmistelun. Raportti ja sen suositukset ovat ajankohtaisia ja ne tulee ottaa huomioon kasvupalvelu-uudistuksen valmistelussa.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot:

Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja

0500 498 020, [email protected]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *