Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKESin lausunto hallituksen esityksestä uudeksi hankintalaiksi

Eduskunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp). SEKES ry esittää lausuntonaan seuraavan:

Kokonaisuutena keskeiset muutokset kuten hankintojen jakaminen osiin, hankintaprosessin (sis. vertailuperusteiden käyttö) yksinkertaistaminen ja mahdollisuus täydentää tarjouksia ovat oikeansuuntaisia ja tukevat pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin.

Elinkeinoelämä on vahvasti tukenut kansallisten kynnysarvojen nostoa. Tämä keventää pienehköihin hankintoihin liittyvää taakkaa. Paikallisesta näkökulmasta kynnysarvojen nostaminen on hyvä asia, se mahdollistaa pienehköjen hankintojen kohdentamisen alueen yrityksille. Kynnysarvon nosto tuo samalla paineita kehittää pienhankintaprosesseja, jotta vältetään tuttujen toimittajien perusteeton suosiminen.

Lakiesityksessäkin todetaan, että kynnysarvojen nosto lisää tarvetta hankintayksiköiden sisäisille ohjeistuksille. Hankintayksikköä tulisi kannustaa markkinaselvityksiin ja varhaisen vaiheen vuoropuheluun ja siihen tulisi olla tarjolla tukea myös kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.

Innovaatiokumppanuus on hyvä lisäys hankintalakiin, ja mahdollistaa nykyistä joustavammin tuotekehitysprosessin yhdessä valitun kumppanin kanssa. Epäselväksi jää, millä perusteilla todetaan, että potentiaalisia ratkaisun tarjoajia onkin vain yksi. Miten hankintayksikkö voi luotettavasti tunnistaa ja ennakoida tämän? (Esim. yritys x onkin kehittämässä tuotetta ilman että siitä on tietoa).

Kilpailullinen neuvottelumenettelyn käyttöala laajenee mutta neuvottelujen kulkua ja erityisesti neuvottelujen kohdetta on rajoitettu. Vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet eivät voi olla neuvottelujen kohteina. Käytännössä neuvottelumenettelyn ja rajoitetun menettelyn käyttö sekä hyödyllisyys jää nykyistä vähäisemmäksi.

Sidosyksikköhankinnoissa ulosmyyntirajaa ei tule kiristää nyt esitettyä 5% tiukemmaksi. Markkinapuutetilanteessa sovellettava, nykyisen käytännön mukainen 10% ulosmyyntiraja on tarpeellinen, samoin siirtymäaika vuoden 2019 alkuun.

Hankintaneuvonnan laajentaminen on kannatettava ja yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontavelvoitteen kanssa kehittänee hankintatoimintaa lakiesityksen tarkoittamaan suuntaan.

Kunnioittavasti,

SEKES ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *