Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

SEKES ry:n lausunto koskien suunnteltuja leikkauksia yritysten kehittämispalveluihin ja CAP-suunnitelmaan

Viite: Hallituksen suunnitelmat yritysten kehittämispalveluiden lakkauttamiseen ja CAP-suunnitelmaan leikkaukseen (Hallitusohjelma, liite B ja VM:n talousarvioesitys)

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma sisältää vision, jossa Suomi on kilpailukykyinen ja yrittäjämyönteinen maa. Hallitusohjelmassa todetaan ”Huolehditaan omistajanvaihdoksia helpottavasta palvelutarjonnasta. Kohdennetaan kasvua tukevia palveluita ja yritysneuvontaa myös yksinyrittäjille, mikroyrittäjille ja aloittaville yrittäjille”.

Hallitusohjelman mukaan yritysten kehittämispalvelut ollaan lakkauttamassa ja CAP-suunnitelman kansallista rahoitusosuutta vähentämässä 137,5 milj. euroa. Kansallisen tuen leikkaus vaikuttaa EU:n osuuteen, joten leikkausvaikutus kohoaa kaikkineen yli 240 milj. euroon. Tämä tarkoittaisi yritys- ja kehittämishanketuissa valtakunnallisesti noin 50%:n vähennystä alkuperäiseen CAP-suunnitelmaan verrattuna.

Tärkein palveluista on nykyisellään ELY-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut, jotka auttavat pk-yrityksiä varautumaan ja sopeutumaan muutokseen.  Palveluissa ei ole toimialakohtaisia rajoitteita, mikä on poikkeuksellista verrattuna muihin tuettuihin yrityspalveluihin. Palveluja käytti 2022 noin 3800 yritystä toiminnan uudistamiseen, markkinoiden kartoittamiseen ja omistajanvaihdosten suunnitteluun.  Maaseudun pienten yritysten investoinneille keskeisenä julkisen rahoituksen instrumenttina toimii maaseudun yritystukirahoitus, jossa rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta täydennettynä kansallisella rahoitusosuudella.

SEKES arvioi leikkausten, jotka kohdistuisivat erityisesti maaseudun mikro- ja pienyrityksiin, tarkoittavan jopa 15 – 20 000 yrityksen kehittämis- ja investointirahoituksen vaarantumista ja siten kasvun ja syntyvien työpaikkojen menetystä, samalla kun markkinaehtoisen rahoituksen saatavuus on muuttunut haasteellisemmaksi.

SEKESin on hyvin vaikea nähdä logiikkaa suunnitteluissa muutoksissa, jotka ovat täysin vastakkaisia hallitusohjelman kasvun tavoitteisiin, käytännössä estävät hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen pienten yritysten maaseudulla ja samalla vähentävät EU:sta saatavaa rahoitusta. SEKES katsoo, ettei suunniteltuja muutoksia tulisi toteuttaa.

SEKES ry, hallitus

Lisätiedot toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020, [email protected]