Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES ja SUK ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä, jonka vaikutukset elinkeinoelämään ovat ennennäkemättömän rajut.

Yhteistyömme tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Koronakriisin myötä suurella osalla pieniä yrityksiä kassavirta on loppunut. Samalla kiinteät kulut juoksevat. Aikaa reagoida tilanteeseen on päiviä tai viikkoja – ei kuukausia.

Yhteistyön tarkoituksena on myös jakaa yhteistä tilannekuvaa yritysten toimintaedellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä koko maassa. Tiedonvaihtoa organisaatioidemme kesken on tehostettu, jotta yritykset saavat juuri heille parhaiten sopivaa palvelua. Suosittelemme, että kaikissa maakunnissa eri yrityspalveluorganisaatiot järjestäytyvät yhteiseen työhön “Alueesi korona-apu yrittäjille” -yhteistyöryhmänä.

Yritysten neuvontapalvelut auttavat kriisissä

Suomen Yrittäjien, kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskusten henkilöstö ja kuntien yritysneuvojat  palvelevat normaalisti yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä. Nyt resurssit ovat kohdistettu yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan. Kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskuksien
neuvontapalvelujen yhteystiedot on koottu yhteen ja toimitettu kansallisten yrityspalveluiden käyttöön, jotta ne voivat tehokkaasti ohjata yrittäjiä alueellisten yritysneuvontapalvelujen pariin.

Alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy myös osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta linkki.  Tässä vaiheessa kysymys on noin 400 osaavan yritysneuvojan palveluista ja  voitte jakaa tätä linkkiä ja myös sijoittaa sen omille nettisivuillenne.

Esityksiämme yritysten tilanteen helpottamiseksi

Olemme esittäneet seuraavia ratkaisuja yritysten tilanteen helpottamiseksi työja elinkeinoministeriölle. Toimenpiteet on toteutettava erittäin nopeasti, jotta yritysten kriisiytyneeseen tilanteeseen ehditään vaikuttaa.

  • Finnveran lisävaltuudet ja rahoituspäätökset yrityksille. Jaamme tietoa Finnveran instrumenttien käytöstä ja autamme yrityksiä rahoitushakemuksissa. Tämä keventää Finnveran neuvontakuormaa ja nopeuttaa päätöksiä
  • Valtion kehittämisavustukset on syytä ohjata tehokkaammin kriisin hoitoon yrityksissä ja neuvontaan ja käsittelyaikoja on saatava lyhyeksi.Lyhyen aikavälin sopeutussuunnitelmia tulee voida hyödyntäächakemusperusteena.
  • Kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden hankerahoitusta tulisi voida käyttää tässä poikkeustilanteessa hanketoiminnan lisäksi myös yritysneuvontaan.
  • Toimintaympäristötuki. Ehdotamme toimintaympäristötuen käyttöä neuvontapalveluille muun muassa kehitysyhtiöissä, uusyrityskeskuksissa ja yrittäjäjärjestössä.

Yhteistyöterveisin

Anssi Kujala  varatoimitusjohtaja  Suomen Yrittäjät

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto

Jaakko Helenius toiminnanjohtaja SEKES

Susannan Kallama toimitusjohtaja Suomen Uusyrityskeskukset