Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto laativat yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi koskien mm. vuoropuhelua, yrittäjien maksuvaikeuksia, julkisia hankintoja, sote-palveluja ym. tavoitteena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja siten kuntien elinvoima.

Suositukset tässä