Kehitysyhtiötoiminnan kehittäjä

Valtiokonttori ja yritysneuvojat yhteistyöhön kustannustuen kolmannella kierroksella

Kustannustuen kolmas hakukierros käynnistyy huhtikuun lopussa. Hallitus on ehdottanut tukeen muutoksia, joilla sitä voitaisiin myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. 

Valtiokonttori odottaa suurempaa hakemusmäärää kuin aiemmilla tuen hakukierroksilla. Suurempaan hakemusmäärään on valmistauduttu aloittamalla tiivis yhteistyö Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkoston kanssaVerkostoon kuuluvat Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Suomen Uusyrityskeskukset sekä Seutukaupungit. Alueesi korona-apu yrittäjälle -verkosto kokoaan yhteen noin 650 kuntien, kehitysyhtiöiden ja Uusyrityskeskusten yritysneuvojaa.  

Yhteistyöllä halutaan varmistaa yritysneuvojien valmius palvella yrityksiä kustannustuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä yhdessä Valtiokonttorin kanssa. Neuvojaverkoston kautta on mahdollista tavoittaa yrittäjät mahdollisimman laajasti, jotta kaikki tuen piiriin oikeutetut saavat avun. 

Yritysneuvojille tarjolla ajankohtaista tietoa kustannustuesta 

Valtiokonttori tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysneuvojien avuksi. Osoitteesta haekustannustukea.fi löytyy jatkuvasti päivittyvää tietoa kustannustuesta sekä vielä valmisteilla olevista sulkemiskorvauksesta ja tapahtumatakuusta. Sivuille päivittyvät tukien hakuohjeet sekä usein kysyttyjä kysymyksiä tukiin liittyen. Lisäksi sivuille lisätään ohjevideot, jotka auttavat tukihakemuksen täyttämisessä. 

Valtiokonttori tukee yritysneuvojia tuottamalla heidän käyttöönsä kattavan tietopaketin tuen hakemisesta. Lisäksi yritysneuvojien käyttöön on tulossa oma puhelinpalvelu sekä sähköpostiosoite, joiden kautta Valtiokonttorin omat asiakaspalvelijat auttavat yritysneuvojia tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Yritysneuvojille suunnattu Korona-info järjestetään 16.4.2021. Webinaarissa Valtiokonttori kertoo kustannustuesta ja sen hakemisesta. Valtiokonttori järjestää tukiin liittyen myös kaikille avoimia webinaareja23.4. järjestettävässä webinaarissa käsitellään kustannustukea ja 6.5. sulkemiskorvausta. 

Myös sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu valmisteilla 

Laki kustannustuesta sisältää myös pykälän yrityksille maksettavista sulkemiskorvauksista. Mikäli lainvalmistelu etenee suunnitellusti, suljetuiksi määrätyt yritykset voisivat hakea tukea Valtiokonttorista toukokuun alkupuolella. Suurten yritysten sulkemiskorvaus on valmisteilla erikseen. 

Lisäksi valmisteilla on ehdotus tapahtumatakuusta. Ehdotettu tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos viranomainen määräisi tapahtuman peruttavaksi, korvausta maksettaisiin etukäteen ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista. 

Uusia tukimuotoja koskevat lait ovat parhaillaan valmisteltavina. Niiden edistymistä voi seurata työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Uusien tukien hakeminen voi käynnistyä lain voimaantulon jälkeen. 

Valtiokonttori tiedottaa hakuajan alkamisesta omissa kanavissaan.  

 Lisätietoja 

  • Valtiokonttori, palvelujohtaja Mari Selvirantapuh. +358 295 502 015 
  • Kuntaliitto, johtaja Elinvoima- ja talous Jarkko Huovinen, 040 531 6655 
  • Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, 0500 498 020 
  • Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Susanna Kallama, 040 587 2445 
  • Seutukaupunkien yritysverkostot, projektipäällikkö Paavo Laaksonen, 040 653 19132 
  • Suomen Yrittäjät, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, 040 056 7925